ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитикаСпорт

Промениха наредбата за финансово подпомагане на спортните клубове в община Плевен

Изменение и допълнение на Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на общината прие Общинският съвет на Плевен. Предложените бе първа точка в дневния ред на януарската сесия и получи подкрепата на 36 общински съветници, присъстващи в залата.

В края на миналата година местният парламент отложи обсъждането на Наредбата след като стана ясно, че и двете постоянни комисия, гледали предварително проекта – ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ и ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“, нямат положителни становища. Този месец промените в наредбата отново бяха предмет на дебат в двете комисии, като комисията по законност отново представи отрицателно становище.

Спортните дейности на общинско ниво се финансират със средства от бюджета на Община Плевен при спазване на правилата в областта на държавните помощи. Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/ с тези средства може да се финансира изпълнението на дейности за развитие на спорта, като Общината може да подпомага спортни организации, които имат седалище и се развиват на нейната територия. Условията и редът за това финансиране и подпомагане се определят с действащата общинска Наредба №33. Причините, наложили внасяне на проект за нейното изменение, са в две основни направления:

  • Първата е необходимост от създаване на правен регламент за предоставянето, разходването и отчитането на предоставените целеви безвъзмездни финансови средства от общинския бюджет на конкретни спортни клубове, извършващо се на основание и в изпълнение на изрични решения на Общинския съвет;
  • И втората – текстове в наредбата, свързани с реда и условията за кандидатстване и оценяване на дейността на спортните клубове, които в сегашната си редакция водят до противоречия и неясноти при тълкуването и приложението им.

След дебат по проекта в залата предложените промени в Наредбата №33 бяха приети, като измененията влизат в сила от 1 март тази година.

Подобни новини

Back to top button