ОбществоПолитикаПроблеми

Кръгла маса, посветена на борбата с трафика на хора, ще се проведе в София

Кръгла маса за обсъждане на Доклада на Групата експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА) от Третия кръг на оценка на Р България и препоръките на Комитета на страните за напредъка в прилагането на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора ще се проведе в София, в понеделник, 30.01.2022 г. от 09:00 в Гранд Хотел „София“.

Събитието се организира от Съвета на Европа и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) като продължение на обсъждането на третия доклад за оценка на прилагането на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, изготвен от експертната група ГРЕТА.

Кръглата маса ще бъде открита от Иван Демерджиев, заместник-министър председател по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи, който е и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора.

На събитието ще присъстват представителите на Съвета на Европа – Кевин Хайланд, докладчик за третата оценка на България, Петя Несторова, секретар на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора и Юрий Палцев, юрист в секретариата на Конвенцията.

На кръглата маса са поканени представители на националната и местната власт, правоохранителните органи, съдебната система, социалните служби, службите за закрила на детето, гражданското общество и синдикатите. Целта на дискусията ще бъде да се направи равносметка на предприетите от България стъпки за прилагане на препоръките на ГРЕТА и как могат да бъдат преодолени оставащите пропуски.

Събитието ще включва и представяне на новата Препоръка CM/Rec (2022)21 на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите-членки относно превенцията и борбата с трафика на хора с цел трудова експлоатация и дискусия на практически мерки за прилагането ѝ в България.

Подобни новини

Back to top button