ОбществоПолитикаСветаСоциални

Евродепутатите настояват ЕС да ратифицира Истанбулската конвенция

Европейският съюз следва да ратифицира Конвенцията за превенция и борба с насилието срещу жени, в съответствие със становището на Съда от 2021 г., настояват членовете на ЕП.

В текста, приет от 469 „за“, 104 „против“ и 55 „въздържал се“, се казва, че Истанбулската конвенция остава международен стандарт и ключов инструмент за изкореняване на насилието, основано на пола, включително домашното насилие. Евродепутатите решително осъждат опитите в някои държави членки да се отменят мерките, които вече са предприети за прилагането на Истанбулската конвенция, и ги призовават да я приложат изцяло.

Евродепутатите осъждат враждебната реакция срещу равенството между половете, правата на жените и Истанбулската конвенция в някои държави членки – например в Полша, където правителството иска да се оттегли от Конвенцията и въведе фактическа забрана на абортите. Те изискват от националните органи да се борят срещу дезинформацията относно Конвенцията.

Шест години след като ЕС подписа Конвенцията, тя все още не е ратифицирана поради отказа на няколко държави членки. В становището на Съда на ЕС от 6 октомври 2021 г. обаче се посочва, че Европейският съюз може да ратифицира Истанбулската конвенция, без да има съгласието на всички държави членки. Присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция не освобождава държавите членки от националната й ратификация, припомнят евродепутатите, които призовават останалите шест държави – България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва и Словакия — да ратифицират Конвенцията незабавно.

Конкретни предложения за изпълнение

Наказателното правосъдие трябва да бъде само една част от всеобхватния отговор на насилието, основано на пола, казват евродепутатите. Реакцията на ЕС следва да включва също превенция, защита и наказателно преследване. Държавите членки следва да гарантират обучение, процедури и насоки, съобразени с аспектите на пола, както и мерки за специализирана подкрепа и защита с ориентиран към жертвите подход за всички участващи специалисти, включително правоприлагащите агенции, съдебната система и прокурорите.

Цитати

Арба Кокалари (ЕНП, Швеция), докладчик на комисията по правата на жените и равенството между половете, заяви: „Ние, като европейци, сега имаме възможност да предприемем необходимите мерки за борба с насилието срещу жените, което засяга до една трета от всички жени в Европа. Време е ЕС да ратифицира Истанбулската конвенция. ЕС трябва да се засили и да премине от думи към действия, за да спре насилието, основано на пола, да защити жертвите и да накаже извършителите“.

Докладчикът за комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Лукаш Кохут (С&Д, Полша), заяви: „Преди шест години ЕС подписа Истанбулската конвенция, която има за цел да предотвратява насилието, да защитава жертвите и да преследва извършителите. Нашият доклад е силен сигнал в подкрепа на усилията на Шведското председателство за присъединяване на ЕС към Истанбулската конвенция. Реалността – че насилието се случва в много домове – трябва да се промени скоро!“

Подобни новини

Back to top button