ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитикаСоциални

Общината ще кандидатства за финансиране на проект за нов Дом за стари хора в Бохот

Съгласно Закона за социалните услуги всички домове за стари хора в страната следва да се реформират в съответствие със стандартите за качество на резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, в срок до 01.01.2025 г.

В тази връзка Община Плевен започна подготовка на проектно предложение за изпълнение на инвестиция с наименование „Създаване на специализирана среда за предоставяне на услугата „Дом за стари хора“ с. Бохот“ по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, Компонент „Социално включване“ по „Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Съществуващата сграда на Дома за стари хора в Бохот е построена през вече далечната 1947 г. и не позволява да бъде преустроена в съответствие със съвременните стандарти за адекватна грижа за възрастни хора. Поради това проектното предложение предвижда да се изградят нови постройки на територията на сегашния дом, която е с площ над 15 дка.

Предстои Общинският съвет в Плевен да даде със свое решение съгласие за кандидатстването.

Подобни новини

Back to top button