ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Кабинетът одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 686 650 лв.

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 686 650 лв.

С предоставянето на допълнителните средства ще се осигури компенсиране на разходите за месец декември 2022 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и в яслени групи в държавни и общински детски градини.

С постановлението се изменя ПМС № 231 от 2022 г., за да може родителите на деца, родени между месеците януари и август 2020 г., да ползват компенсации за разходите за отглеждането, възпитанието и обучението на децата до 1 септември 2023 г.

Подобни новини

Back to top button