ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Кметът Георг Спартански отчете третата година от мандата си пред Общинския съвет

Отчет за третата година от мандат 2019 – 2023 г. представи на днешната редовна сесия пред Общинския съвет кметът на Общината Георг Спартански. Преди заседанието отчетът бе разгледан от всичките 10 постоянни комисии в местния парламент.

Представянето на отчета пред Общинския съвет е в изпълнение на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно този текст кметът представя пред съветниците програма за управление за срока на мандата в 3-месечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Годишен отчет за изпълнението й се внася всяка година от мандата.

В отчета до съветниците за третата година от мандат 2019-2023 г. градоначалникът посочи, че през изминалата 2022 г. е започнало бавно възстановяване на икономиката и социалната среда след пандемията от COVID-19, което бе усложнено от военните действия в Украйна. Нарасналите цени на енергията и храните, затрудненията в доставките и възстановяването на търсенето след пандемията са довели до разширяване на ценовия натиск и увеличаване на инфлацията. Едновременно с геополитическата несигурност и влошаващите се глобални икономически перспективи, предсрочното произвеждане на парламентарни избори у нас доведе до нестабилна политическа среда и забавяне на изпълнението на редица проекти и програми. Годината започна и без приет държавен бюджет. Въпреки несигурната политическа и икономическа среда и предизвикателствата в различните сфери пред местната власт, през 2022 г. Общината е успяла да се справи и да осигури непрекъснатост в изпълнението на възложените функции. Реализирани са голяма част от предварително начертаните дейности във всички направления: Икономиката; Масов градски транспорт и транспортна инфраструктура; Устройство на територията; Обществен ред и сигурност; Здравеопазване; Социална среда; Образование; Развитие на условията за спорт и отдих; Опазване на културно-историческото наследство; Култура и туризъм; Административно обслужване.

В частта икономиката в отчета се посочва, че през периода администрацията е положила усилия за осигуряване на постоянни и прогнозируеми приходи в общинския бюджет чрез повишаване на текущата събираемост на местните данъци и такси, събираемост на недобора и повишаване на данъчната култура. Изброени са и значими инвестиции: През м. май 20222 г. фирма „Хоризонт Иванов“ започна строителството на нов закрит плувен комплекс с четири басейна; Нова производствено-административна сграда разкри фирма „ДМТех“ ЕООД – Плевен – предприятието е специализирано в производството на иновативна техника за пожароизвестяване и пожарна безопасност; През годината „Леони България“ разшири производството си и увеличи заетите в него и получи приза „Инвеститор в общината“ на Националното сдружение на общините в България; МБАЛ „Сърце и мозък“ ЕАД завърши изграждането на мащабен болничен комплекс, в началото на 2022 г. Дружеството финансира изграждането и на ново болнично крило „Мама и аз“ с нови 184 легла и нови над 400 работни места; Фирма „Рубин трейдинг“ ЕАД – Плевен разшири производството на завода за стъклен амбалаж и планира нови мащабни инвестиции; Фирма „Валборген“ ООД откри нов цех за разфасовка на месо; Инвестиционен интерес към разкриване на производствени мощности в Плевен заяви френската компания „ACVEL“ С.А. – производител на компоненти за автомобилната индустрия.

През 2022 г. Община Плевен подкрепи усилията на Медицинския университет за разкриване на Факултет по ветеринарна медицина. През годината завърши ремонт и на сградата на единствения в страната Изнесен комплекс за авиационно обучение в Плевен като част от Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски”.

Относно състоянието на масовия градски транспорт и транспортна инфраструктура в отчета се посочва, че Плевен е град със 100 % екологичен обществен транспорт. През 2022 г. е изпълнен успешно проект „Развитие на интегриран градски транспорт на Плевен“ с бюджет на стойност 14 885 029.03 лв. От 1 април 2022 г. започна експлоатацията и на обновената Автогара.

След подробен анализ на всеки един от ресорите в заключение на документа е записано, че през периода целите на Програмата за управление са постигнати в значителна степен, създадени са и условия за устойчиво развитие на общината.Пълният текст на Отчета за третата година от мандат 2019 – 2023 г. е публикуван в дневния ред на февруарското заседание на Общински съвет – Плевен, предложение по т.1: https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-23022023-g

Подобни новини

Back to top button