ОбразованиеОбществоОбщинска и държавна администрация

4 детски и учебни заведения ще се модернизират с европейски средства

Община Плевен разработи проекти за обновяване и модернизиране на детските градини „Зорница” и „Кокиче” и училищата „Д-р Петър Берон” и „Стоян Заимов”. Проектите са депозирани за одобрение по Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1: Образование и умения, Процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”.

Основната цел на проектните предложения е да осигурят здравословни и качествени условия в модерна и ефективна инфраструктура чрез насочени интервенции за рехабилитация и обновяване на детските и учебните заведения като фактор за превръщането им в благоприятна среда за занимания и учене.

Предвижда се извършване на основни ремонти, обновяване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и монтаж на съоръжения за възобновяема енергия за собствени нужди.

Стойностите на проектите са следните:

  • Обновяване и модернизация на ДГ „Зорница“, гр. Плевен-  1 998 114.18 лв.;
  • Обновяване и модернизация на ДГ „Кокиче“, гр. Плевен – 1 468 398.57 лв.;
  • Обновяване и модернизация на СУ „Стоян Заимов“, гр. Плевен – 4 227 336.54 лв.;
  • Обновяване и модернизация на ОУ „Петър Берон“, гр. Плевен -2 892 377.95 лв.

Подобни новини

Back to top button