БизнесСтранатаУслуги

НАП: На 13 март ще са достъпни електронните годишни декларации за доходите от миналата година

От 13 март, понеделник, в портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите (НАП) всички, разполагащи с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще имат достъп до предварително попълнената електронна данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица за 2022 г., информират от приходната агенция. 

В данъчната декларация автоматично са вписани данни за получените през миналата година доходи:

– подадени от работодател/и за доходи от трудови правоотношения (Приложение №1), както и за ползваните данъчни облекчение при основния работодател към края на годината (Приложение №10),

– подадени от предприятия и самоосигуряващи се лица – платци на доходи, за доходи от друга стопанска дейност (Приложение №3);

– доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (Приложение №4);

– доходи от прехвърляне на права или имущество (Приложение №5) и от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (Приложение №6),

– от Държавен фонд „Земеделие“ за безвъзмездно изплатени облагаеми доходи, които не са обложени с окончателен данък,

– информация от данъчно-осигурителната сметка на физическите лица за внесения от тях през годината авансов данък, ако има такъв, направените авансови вноски от лицата, извършващи дейност като ЕТ, както и данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране по чл. 20 от ЗДДФЛ от подадената декларация образец № 8,

– данни от пощенски оператори за получени суми от наложен платеж.

В автоматично попълнената годишна данъчна декларация в някои случаи не са налице всички придобити доходи през годината и те трябва да се въведат.

Не е нужно да прилагате към данъчната си декларация служебни бележки, копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за ползване на данъчните облекчения, документи за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране.

Отстъпката от 5% от данъка за довнасяне можете да използвате, ако подадете данъчната декларация до 31 март по електронен път и внесете данъка за довнасяне до 31 март. За да ползвате отстъпката, не трябва да имате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията. Освен това следва да попълните попълните съответните редове в декларацията, защото отстъпката не се изчислява автоматично.

Подобни новини

Back to top button