ОбществоПроблемиСоциалниСтраната

Омбудсманът пита държавата защо пак се бавят пенсиите на хората с увреждания

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати отново препоръка до служебния вицепремиер и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, до служебния министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев и управителя на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов, в която за пореден път настоява да се предприемат необходимите действия за възобновяване на всички забавени плащания към хората с увреждания, тъй като хаосът в системата продължава.

Поводът са отново многобройни жалби, сигнали и обаждания от хора с увреждания до институцията на омбудсмана, в които сигнализират, че не по тяхна вина още не са се явили за преосвидетелстване и през месец март отново са оставени без полагащата им се от държавата подкрепа.

Припомняме, че от 25 януари са в сила нови промени в Закона за хората с увреждания, инициирани от омбудсмана и гласувани в последните дни на 48-ото Народно събрание, с цел хората да не губят права и да получават пенсиите си за инвалидност докато чакат преосвидетелстване, което става след подаване на заявление-декларация. Така до издаване на ново ТЕЛК решение Регионалните здравни инспекции (РЗИ) са задължени да предоставят информация на всички отговорни органи, за да не се прекъсва финансовата и целева подкрепа на хората с увреждания, включително безплатните винетки стикери, право на лична помощ, асистентска подкрепа, данъчни облекчения и др.

Проф. Ковачева вече неколкократно алармира за хаоса в системата и въпреки дадените публични обещания за изплащане на дължимите средства от началото на месец март, все още хора остават без средства, необходими буквално, за да оцеляват.

По тази причина омбудсманът изпрати нова препоръка към компетентните органи и обобщи в три групи основните проблеми, които поставят хората с увреждания.

Първата група проблеми е във връзка с първоначално обявените списъци от само 1 600 души със забавяне при преосвидетелстването, подадени от Министерството на здравеопазването (МЗ) към Националния осигурителен институт (НОИ) и Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Останалите хора с увреждания, които не са включени в първите списъци, са принудени да чакат последващи действия, като през това време отново са без нужната им подкрепа.

Омбудсманът подчертава още, че освен това въпросните списъци не са достъпни до засегнатите граждани и по тях не могат да бъдат правени предварителни справки. Това също създава значителни затруднения за хората, които получават подкрепата си по пощите, тъй като те са принудени да се редят на огромни опашки в периода на изплащане на пенсиите, за да проверят дали са включени в списъците.

Следващата група от проблеми е, че от първоначално обявените за включени около 1 600 лица, възобновяване на полагащата им се подкрепа от НОИ реално са получили едва 962 лица.

„Разликата между възобновените средства и предварителните данни повдига въпросите за причините, поради които са отпаднали над 600 лица и за начина на вземане на решения. Обезпокоителни са данните в жалбите на гражданите, че основен критерий за включването на гражданите в списъците е „подаването на заявление-декларация за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения, но в тримесечен срок от датата на заявлението ТЕЛК не се е произнесъл за вида и степента на увреждане/степента на трайно намалената работоспособност”, пише омбудсманът.

Третата група от взаимосвързани проблеми отново е във връзка с информацията, публикувана на официалните страници на НОИ и на МТСП, потвърдена и в жалбите на гражданите – за изискване хората с увреждания да са подали заявление-декларация за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения. Това се случва дори при започнати и неприключени производства, преди влизане в сила на последните изменения на Закона за хората с увреждания и Закона за здравето.

„Важно е да се подчертае, че съгласно § 5 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания  „започнатите и неприключени до влизането в сила на този закон производства по преосвидетелстване на лицата пред органите на медицинската експертиза, както и започнатите и неприключени производства до 4 месеца след влизането му в сила, се довършват при прилагане на чл. 101б от Закона за здравето, независимо от срока на подаване на заявление-декларация от лицата или от упълномощени от тях лица, или от законните им представители“. Още повече, че в действащата до 25.01.2023 г. уредба няма установен срок, в рамките на който заинтересованите граждани да е следвало да подават заявлението-декларацията си за преосвидетелстване. Въвеждането със задна дата на допълнителни условия, които ограничават възможностите на засегнатите да упражняват правата си, е незаконосъобразно и поставя граждани в изключително уязвимо положение в още по-кризисна ситуация“, посочва общественият защитник.

В заключените Диана Ковачева отново настоява за ускорено предоставяне на информация от здравното министерство и незабавно възобновяване на полагащата се подкрепа към всички правоимащи, без да има повече забавяния и въвеждане на допълнителни, ограничителни условия.

Подобни новини

Back to top button