БизнесЖивотновъдство

Пчелари и животновъди се компенсират с 80 хил. лева за унищожени животни и пчелни семейства

Животновъдите и пчеларите ще бъдат обезщетени с 80 000 лв. чрез схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия“. Финансовият ресурс беше утвърден от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Финансовата подкрепа по помощта се състои от директни помощи за земеделските стопани, претърпели материални щети, настъпили в резултат от земетресения, лавини, свлачища и наводнения, смерчове, урагани, вулканични изригвания и горски пожари, възникнали по естествен път.

Земеделските стопани могат да се компенсират за щети, причинени от природни бедствия до 100 % от средните пазарни цени на живи селскостопански животни по видове и категории, в т.ч. отводки (пчелни семейства), както и на унищожени пчелни кошери на базата на данни от Системата за агропазарна информация – САПИ ЕООД.

Разпределеният бюджет е за компенсиране на щети, възникнали вследствие на наводнения и ураганен вятър през 2022 г. С тези средства ще бъдат подпомогнати стопаните, засегнати от наводнението през м. септември 2022 г. в област Пловдив, общ. Карлово, при което са унищожени крави, овце, коне, пчелни семейства и кошери, както и стопани с унищожени пчелни семейства в резултат на ураганен вятър в гр. Камено, област Бургас. На финансиране подлежат земеделски стопани от изброените области, които притежават констативни протоколи за унищожени животни, пчелни семейства и кошери. Предстои ДФ „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в Министерство на земеделието, да изготвят указания за предоставяне на помощта.

Подобни новини

Back to top button