ЗдравеОбщество

„Сърце и мозък“ Плевен въведе лечение чрез кардиостимулация

Оптимално лечение, което дава шанс за по-дълъг живот на пациентите със сърдечна недостатъчност, вече е част от визитката на високотехнологичната“Сърце и мозък“ Плевен. От два месеца насам в Клиниката по кардиология имплантират ресинхронизиращи кардиостимулатори (CRT-P), кардиовертер – дефибрилатори (ICD) и комбинация от двете устройства CRT-D.

„До края на 2022 г. оптималното лечение на пациентите със сърдечна недостатъчност и немедикаментозната превенцията на внезапната сърдечна смърт не бяха възможни в Плевен“, категоричен е д-р Николай Петров от Клиниката по кардиология в“Сърце и мозък“ Плевен. След успешно положен изпит в Европейската асоциация на аритмиите EHRA и изпити за експертно ниво по кардиостимулация към МУ – София и Медицинския факултет на Софийския университет, д-р Петров вече е напълно сертифициран експерт по кардиостимулация.

Първото в медицинската историята на Плевен устройство, комбиниращо ресинхронизиращ кардиостимулатор и кардиовертер – дефибрилатор e имплантирано в“Сърце и мозък“ Плевен на 49-годишен пациент. Мъжът е насочен към болницата след многократни епизоди на внезапна сърдечна смърт при тежко увреждане на помпената функция на сърцето. На първия контролен преглед вече е с редуцирани прояви на сърдечна недостатъчност, като в паметта на устройството са регистрирани два епизоди на камерна тахикардия с много висока честота. И двата епизода са били в ранните часове на деня. Смъртоносните камерни аритмии са прекратени от устройството чрез два електрошока, които на практика спасяват и живота на пациента.

В рамките само на месец в МБАЛ“Сърце и мозък“ Плевен, освен стандартните антибрадикардни кардиостимулатори, вече са имплантирани и 20 сложни устройства за сърдечна ресинхронизация, кардиовертер – дефибрилатори и комбинацията от двете. При един от случаите системата за ресинхронизираща терапия е поставена през голям кръвоносен съд в крака на пациента – уникална процедура, която до момента не е правена в България.

„Сърдечносъдовите заболявания и в частност сърдечната недостатъчност са сред водещите причини за смърт. Малко са медикаментозните и интервенционалните процедури, които променят прогнозата на тези пациенти. Кардиостимулацията чрез сърдечната ресинхронизираща терапия (CRT-P) е една от малкото терапевтични опции за подобряване прогнозата на тези пациенти и подобряване качеството на техния живот. Пациентите със сърдечна недостатъчност са и с висок риск от внезапна сърдечна смърт от ритъмни нарушения. Имплантируемите кардиоветер – дефибрилатори (ICD) значително намаляват този риск и често са единствена възможност за тях. Имплантациите на тези комплекси устройства е сходна с тази на стандартните кардиостимулатори. Някои пациенти имат показания за имплантиране на двете устройства – комбинация от устройство за сърдечна ресинхронизираща терапия и кардиовертер – дефибрилатор (CRT-D)“, разяснява д-р Петров. Пациентите, които са показани за подобна имплантация, най – общо са такива със симптоматична сърдечна недостатъчност въпреки медикаментознатата терапия, както и пациенти, преживяли сърдечен арест или в риск от такъв. Кардиовертер – дефибрилаторите минимизират риска от внезапна сърдечна смърт, една от основните причини за смърт при сърдечно болните, както и при много други пациенти с вродени заболявания, предразполагащи към сърдечни аритмии.

Подобни новини

Back to top button