БизнесОбществоОбщинска и държавна администрацияТуризъм

Винарско изложение „Сторгозия” ще се проведе в Плевен през септември

След близо двугодишно прекъсване поради пандемичната ситуация Консултативният съвет по въпросите на туризма в община Плевен се събра на 15 март на заседание. Председателят на Съвета Стефка Григорова – Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Плевен, представи членовете на съвета, утвърдени със Заповед на Кмета Георг Спартански № РД-10-326/10.03.2023 г. Сред тях са директори на културни институти и професионални гимназии, управители на туристически фирми и хотели, представители на туристически сдружения и бизнесорганизации, експерти от Общинската администрация.

Основна точка в дневния ред на заседанието беше Програмата за развитие на туризма в община Плевен за 2023 г., структурирана в три раздела. В Раздел І – Събития с регионално и национално значение, е планирано провеждането на Винарско изложение „Сторгозия” през м. септември с участието на винопроизводители от Плевенския регион и Северозападна България. В рамките на изложението се предвижда да се проведе Национална среща на сертифицираните туристически центрове в страната на тема „Добри практики и проблеми в работата на туристическите информационни центрове” и Ревю на български национални костюми от фонда на Регионалния исторически музей. Останалите събития от раздела са Международният фестивал по маримба и ударни инструменти, Международният ЕСЕН Джаз Фест, отбелязването на Международния ден на туризма – 27 септември.

Вторият раздел касае рекламна дейност – издаване на информационни дипляни, рекламни материали за природните забележителности, рекламни клипове за най-важните плевенски забележителности, изработване на сувенири за магазина на Туристическия център. Членовете на Съвета бяха единодушни, че трябва да се завиши сумата за участия в туристически борси, изложения и форуми от 2000 на 15 000 лв., както и сумата за разработка и подготовка за печат на Туристически пътеводител на община Плевен /раздел ІІІ/ да стане 10 000 вместо заложените 3000 лв.

Средствата за развитие на туризма са набират от туристически данък, целеви програми и проекти, дарения.

Реализацията на Програмата за развитие на туризма в цели постигането на разпознаваемост на община Плевен като туристическа дестинация и увеличаване на туристопотока, професионално информационно обслужване на туристите, опазване, съхранение и популяризиране в най-широк мащаб на културното и природното наследство.

Програмата ще бъде обсъдена и гласувана на предстоящата сесия на Общинския съвет – Плевен, в края на м. март.

Подобни новини

Back to top button