ОбществоОбщинска и държавна администрацияСоциални

Всички общини в областта ще предоставят грижи за нуждаещи се

Одобрени са проектите на единадесетте общини в област Плевен, с които ще предоставят услуги в дома на 1454 нуждаещи се от подкрепа за период от 12 месеца. Финансирането в размер на 7 765 660 лв. общо се осигурява безвъзмездно от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027), съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ+.

Седем от общините дадоха старт на проектите си през януари и началото на февруари,  останалите четири ще започнат работа от април. С дейностите ще се надграждат постигнатите резултати по процедурите „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ и „Патронажна грижа +“ от програмния период 2014 – 2020 г.  и предвиждат почасова интегрирана здравно-социална подкрепа в дома за възрастни и за хора с увреждания.

Подпомагането може да включва помощ в домакинството, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, подпомагане при заявяване и получаване на неотложни административни услуги, психологическа помощ, предоставяне на информация и консултации с диетолог и други специалисти относно превенцията и профилактиката на здравето и социално значими заболявания. Потребностите ще бъдат предварително оценени, за да може всеки клиент да получи  подкрепа според физическото и психическото си състояние, и способността да се справя с ежедневните дейности.

Предвидени са средства за обучения и супервизия на служителите, които ще се грижат за хората, за да се обсъждат трудностите и проблемите, възникващи в процеса на работа, както и начините за тяхното разрешаване и преодоляване.

Изпълнението на дейностите по отделните проекти ще приключи между февруари и юли 2024 г.

Подобни новини

Back to top button