ОбществоПраво

Прокуратурите от Плевенския съдебен окръг отчетоха дейността си за 2022-а

Годишният доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурите от Плевенския съдебен окръг и на разследващите органи през 2022 година бе представен от окръжния прокурор Владимир Николов – административен ръководител на ОП-Плевен. На събитието, което бе проведено на  21.03.2023 г., в Учебна база – гр. Бяла, присъстваха Евгени Иванов – член на Прокурорската колегия на ВСС,  Николай Русинов – прокурор от ВКП,  Емил Денев – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-В.Търново, Владимир Чавдаров – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-Варна, Красимир Конов – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна, магистрати и служители от прокуратурите в региона на Окръжна прокуратура – Плевен.

През изминалата 2022 година се отчете увеличение броя на наблюдаваните бързи и досъдебни производства.  На територията на Плевенския съдебен район са наблюдавани общо 5103 броя досъдебни производства и 803 броя бързи производства.

Увеличен е броят на задържаните лица, които за 2022 година са 120.

Отчетен е спад на оправдателните присъди. Относителният дял на оправданите спрямо осъдените и санкционираните лица за 2022 година е 2,27%.

За отчетната година се наблюдава сериозен ръст в производствата с предмет наркотични вещества. За 2022 година те са 445 броя, а за  2021 година – 365  броя. Осъдените лица за тези род престъпления са 164.

Емил Денев направи кратка съпоставка на резултатите постигнати от прокуратурите в региона на Окръжна прокуратура – Плевен с тези на другите прокуратури от Апелативен  район –Велико Търново. Отчете, че най-високи показатели имат прокуратурите от региона на Окръжна прокуратура – Плевен при броя на наблюдаваните производства и броя на внесените дела в съда. Изрази положителна оценка за работата през 2022 година.

Николай Русинов и Евгени Иванов поздравиха прокурорите и служителите от региона на Окръжна прокуратура – Плевен за постигнатите резултати и им пожелаха здраве и ползотворна работа.

Подобни новини

Back to top button