КултураНаукаОбразование

Медицински университет – Плевен организира среща по програма „Медицина за здраве“

На 31 март 2023 г. в Телекомуникационен ендоскопски център при МУ-Плевен ще се проведе първа информационна среща за изпълнение на дейностите по  Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие „Медицина за здраве“ (Med for Health) на Медицински университет – Плевен. Проектът е в изпълнение на договор BG-RRP-2.004-0003-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ по националния план за възстановяване и устойчивост. На срещата ще присъства Ръководството на МУ-Плевен, проф. Георги Вайсилов – изпълнителен директор на Изпълнителна „Програма за образование“, членовете на управителния комитет на проекта на Университета, представители на висшите изследователски училища от мрежата в страната.

Подпомагането на изследователските висши училища и мрежата между тях ще осигури необходимите условия за повишаване на участието им в международни, европейски и национални програми. Планира се до 2030 г. изследователските висши училища да получават държавна субсидия за научна и иновационна дейност в размер на приблизително 40% повече спрямо субсидията за обучение, заложена в Стратегията за развитие на висшето образование 2021-2030 г.

Програмата предвижда финансирането на проекти за провеждане на научно-приложими и иновационни изследвания, които могат да доведат до резултати, необходими за защита на интелектуална собственост, като в рамките на проекта ще се финансират вътрешни за Университета проекти за приложни научни изследвания, насочени към иновации или интелектуална собственост. Програмата на първата информационна среща в Медицински университет – Плевен по Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие „Медицина за здраве“ включва представянето на шест проекта – Електронна брахитерапия; Транслационна онкология; Дигитални инструменти за осигуряване на рационална лекарствена употреба при уязвими пациенти; Иновативни биоинженерни подходи в медицината чрез използването на стволови клетки и протеомика; Изкуствен интелект в областта на гинекологията; Научно ръководство и експертна подкрепа за внедряване на фармакогеномиката в клиничната практика.

Подобни новини

Back to top button