ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

ОбС – Плевен прие годишна програма за развитието на туризма в общината

Провеждането на Винарско изложение „Сторгозия”, национална среща на сертифицираните туристически центрове в страната и Ревю на български национални костюми са част от проявите, планирани в годишната Програма за развитието на туризма в община Плевен. Програмата бе представена в днешното заседание на Общинския съвет и приета с 38 гласа за“, против и въздържали се – няма. Съветниците заседават в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на сесията включваше 46 точки, от които 45 са внесените предложения и едно питане от общински съветник. Днес бяха внесени нови 6 допълнителни точки.

Програмата за развитието на туризма в община Плевен за 2023 г. е изработена на база наличния културно-исторически и природен ресурс и новия статут на Туристическия информационен център, придобит след сертифицирането му от Министерството на туризма. Преди обсъждането в местния парламент, документът е разгледан и приет от общинския Консултативен съвет по въпросите на туризма, който включва директори на културни институти, на образователни и научни институции, управители на туристически агенции и хотели, както и експерти от общинската администрация.

Туристическата програма на Община Плевен за 2023 г. е структурирана в три раздела:

Раздел първи включва събития с регионално и национално значение. Планирани прояви са шест: Провеждането на Винарско изложение „Сторгозия” през м. септември с участието на винопроизводители от Плевенския регион и Северозападна България; Национална среща на сертифицираните туристически центрове в страната на тема „Добри практики и проблеми в работата на туристическите информационни центрове”; Ревю на български национални костюми от фонда на Регионалния исторически музей; Международен фестивал по маримба и ударни инструменти; Международният ЕСЕН Джаз Фест; Отбелязването на Международния ден на туризма – 27 септември, съвместно с ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ с организиране на посещение на исторически и природни забележителности в общината.

Раздел втори касае рекламната дейност и включва: Издаване на информационни дипляни, рекламни материали за природните забележителности, рекламни клипове за най-важните плевенски забележителности, изработване на сувенири за магазина на Туристическия център. Предвиждат се и участия на Община Плевен в туристически борси, изложения и форуми

Раздел трети е свързан с информационното обслужване. Тази част от програмата предвижда проектиране и изработване на указателни табели и подготовка за печат и електронно издаване на Туристически пътеводител на общината. Реализацията на Програмата за развитие на туризма цели разпознаваемост на община Плевен като туристическа дестинация и увеличаване на туристопотока, професионално информационно обслужване на туристите, опазване, съхранение и популяризиране в най-широк мащаб на културното и природното наследство. Планираните разходи за реализирането й са в размер общо 76 000 лв. и на основание Закона за туризма те са от постъпления от туристическия данък.

Подобни новини

Back to top button