ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитикаСпорт

Плевен ще търси финансиране за енергийно обновяване на два спортни обекта

Община Плевен ще търси външно финансиране за обновяване на два спортни обекта. Със свои решения, приети на днешното заседание, Общинският съвет даде съгласие Общината да кандидатства с предложения за изпълнение на инвестиции по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, за енергийно обновяване на Многофункционална спортна сграда „Спартак“ и зала „Балканстрой“.

И двете проектни предложения са в процес на подготовка заедно с всички изискуеми документи по процедурата. Посочените сгради „Спартак“ и „Балканстрой“ са спортни обекти по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и Решение №153/19.03.2020 г. на Общинския съвет – Плевен, с което е приет Списък на спортните обекти – общинска собственост, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта.

В представяне на двете проектни предложения, внесени от кмета Георг Спартански, се посочва, че за първи път се дава възможност на общините в големите градове да кандидатстват за европейски средства за обновяване на спортна инфраструктура. Максималният размер на заявените средства за енергийно обновяване на сгради за спорт за 10-те големи градски общини е до 2 500 000 лв. с ДДС по всяко предложение. Всеки кандидат може да подаде до две предложения за всеки вид сгради.

Определеният ресурс за сгради за спорт за 10-те големи общини, сред които и Община Плевен, е 19 236 030 лв. без ДДС. Срокът за кандидатстване е до 17.00 ч. на 28 април 2023 г. Изискуемият документ, съгласно условията за кандидатстване, потвърждаващ и доказващ намеренията на кандидата, е решение на Общинския съвет.

След изготвяне на обследване за енергийна ефективност и технически паспорт на сградите на база предписаните енергоспестяващи мерки, ще бъде изготвена и обобщена количествено-стойностна сметка за размера на инвестицията в съответния спортен обект.

Подобни новини

Back to top button