ЕкологияКлиматПрирода

WWF стартира информационна платформа за устойчиви бизнес решения

Тя представя серия от научно-базирани практики в полза на бизнеса и природата

Днес участието на бизнеса в борбата срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие е по-важно от всякога. Статистиката сочи, че публично търгуваните компании са отговорни за около 40% от всички емисии, допринасящи за изменението на климата. Хранителната индустрия носи особена отговорност – по данни на Международния съюз за защита на природата 22 900 от 42 100 застрашени вида са изложени на риск от изчезване поради селскостопански и аквакултурни дейности. Същевременно финансовият сектор неволно финансира унищожението на екосистемите, от които пряко зависи.
Въпреки това, частният сектор може да се превърне в движеща сила на прехода към климатично неутрална икономика.     
За да подкрепи бизнеса в това начинание, WWF създаде информационна платформа за устойчиви бизнес решения в Централна и Източна Европа. „ The Future of Business“ е свободно достъпна за всички заинтересовани страни: корпоративни лидери, новатори в стартъп екосистемата, представители на политически и институционални среди, експерти по устойчиво развитие и опазване на околната среда. Платформата има за цел да запознае корпоративния сектор с най-актуалните научно-базирани решения в сферата на устойчивото развитие.
В момента тя предлага три различни медийни формата: подкаст, видеа и статии. Първият сезон на подкаста се осъществява с подкрепата на VELUX – водещият производител на покривни прозорци в света.  Като следващи стъпки в надграждането на платформата WWF ще разработи още два формата: бизнес събития за обмен на опит, посветени на различни индустрии, както и виртуална библиотека с полезни материали за бизнеса.
„Мисията на WWF е да изгради бъдеще, в което хората да живеят в хармония с природата. Създадохме „The Future of Business“, защото вярваме, че това е възможно само и единствено, ако бизнесът вземе дейно участие в изграждането на това бъдеще. Екологичните бизнес практики са в полза не само на природата, но и на частния сектор, тъй като съдържат много ясна бизнес логика. Едно от предназначенията на новата платформа е да представи реални примери от Европа и света, които да вдъхновят бизнеса в региона и да го подкрепят с конкретни насоки как да бъде по-устойчив”, разказва Питър Барат, регионален директор „Маркетинг и партньорства“ във WWF Централна и Източна Европа.
Платформата ще обхване пет теми: лидерски практики в борбата с климатичните промени,  отговорно управление на гори и водни ресурси, бъдещето на финансовата и хранителната индустрия. Първият епизод на подкаста – „ 1.5°C Emission Possible” – разглежда въпроса как бизнесът може да се превърне във водещата сила на прехода към климатично неутрална икономика и вече е наличен в платформите Google и Apple Podcasts и Spotify. В разговора участват:
● Ирене Лусиус – учен с над 30-годишен опит в опазването и възстановяването на дивата природа, част от екипа на WWF Централна и Източна Европа;
● Любомила Йорданова – съосновател и изпълнителен директор на Plan A, скейлъп за проследяване на въглеродни­те емисии и отпечатъка върху околната среда;      
● Адам Амброзик – представител на корпоративния сектор, старши мениджър  „Обществени отношения” във VELUX.
„Корпоративният сектор е силно стимулиран да направи всичко възможно, за да намали въглеродните емисии, генерирани както на ниво собствени операции, така и във веригата за доставки. Бизнесът инвестира във възстановяването и опазването на здрави екосистеми, общностите са движеща сила в сферата на иновациите, а природата най-после бива разпозната като ключов фактор за благополучието на хората и бизнеса. Така бих искала да си представя  бъдещето на бизнеса в нашия регион и отвъд него“, споделя Ирене Лусиус, регионален консервационен директор във WWF Централна и Източна Европа.
„Строителният сектор е отговорен за 37% от глобалните въглеродни емисии. Без съмнение това показва, че е необходимо да променим нещо. Трябва да декарбонизираме сектора и да предоставим устойчиви, здравословни и достъпни сгради. Вярваме, че с подобен комплексен подход действително можем да намалим емисиите си ефективно и да допринесем за изпълнението на Парижкото споразумение“, казва Адам Амброзик,  старши мениджър по обществените въпроси във VELUX CEE.
„Частният сектор трябва да разбере, че устойчивото развитие в сферата на околната среда не е странична дейност. То е свързано с оцеляването на един бизнес. Много доказателства вече сочат, че компаниите, отговарящи на тези изисквания, имат по-добре изграден капацитет да реагират на кризи. А това е ключов критерий за инвеститорите къде да вложат парите си“, обяснява Любомила Йорданова, съосновател и изпълнителен директор на Plan A.
Проектът „ The Future of Business“ е под-дейност на международното партньорство между WWF и VELUX и има за цел да вдъхнови бизнеса в Централна и Източна Европа да предприеме активни действия за опазване на околната среда. През септември 2020 г. WWF и VELUX Group стартираха амбициозно 20-годишно партньорство, в рамките на което компанията се ангажира  да поеме отговорност за въглеродните емисии – не само за генерираните в миналото, но и за тези, отнасящи се до бъдещи дейности. По-конкретно от основаването на VELUX през 1941 г. до 100-годишнината ѝ през 2041 г. Иновативното сътрудничество се фокусира върху опазването и възстановяването на гори чрез множество проекти по света. Като има за цел също и да подобри биоразнообразието, както и да подкрепи поминъка на местните общности.

Подобни новини

Back to top button