БизнесУслуги

Над 20 000 клиенти са посетили НАП Плевен през първите три месеца на годината

Над 20 000 данъкоплатци посетиха салона за обслужване на клиенти в офис на НАП Плевен през първите три месеца на 2023 година.

 Над  6 000 от тях са потърсили помощ в изясняването на здравноосигурителния си статус и са поискали удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права.

Здравната вноска за гражданите, които сами внасят задължителните си здравни осигуровки и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, е в размер на 28,40 лева, припомнят от НАП.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Клиентите трябва да подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава електронно с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или КЕП, чрез портала за електронни услуги или във всеки офис на приходната агенция.

Здравноосигурителните права на гражданите се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Прекъснатите права се възстановяват при условие, че се заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца.

Над 10 000  клиенти са посетили офиса на НАП Плевен, за да подадат данъчни и осигурителни декларации, уведомления за трудови договори и да платят публичните си задължения чрез ПОС терминал.

Под 8 минути са били необходими за обслужването на един клиент, в което се включва и времето за изчакване.

Подобни новини

Back to top button