ОбществоПолиция

Предстои енергийно обновяване на сградите на пожарната в Плевен, Кнежа и Никопол

Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обявява три броя инвестиционни предложения, както следва:
1. „Текущ ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда и изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди в сграда на РДПБЗН-Плевен с идентификатор 56722.660.886.1 по КК на гр. Плевен, находяща се в гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 31“
Инвестиционното предложение се състои от извършване на ремонтни дейности и въвеждане на енергоефективни мерки на съществуваща административна сграда, както следва:
– топлоизолиране на външни стени;
– подмяна на дограма;
– топлоизолиране на покривни конструкции;
– топлоизолиране на подови конструкции;
– подмяна на осветителни тела в сграда;
– въвеждане на термо-помпена система за отопление/охлаждане;
– въвеждане на система за БГВ с термодинамични електрически отоплители;
– изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди с мощност 45 kWp.
2. „Текущ ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кнежа, находяща се в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 3, кв.174, УПИ V-3758 по плана на гр. Кнежа“
Инвестиционното предложение се състои от извършване на ремонтни дейности и въвеждане на енергоефективни мерки на съществуваща административна сграда, както следва:
– топлоизолиране на външни стени;
– подмяна на дограма;
– топлоизолиране на подови конструкции;
– подмяна на осветителни тела в сграда;
– въвеждане на термо-помпена система за отопление/охлаждане;
– въвеждане на система за БГВ с термодинамични електрически отоплители;
– изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди с мощност 30 kWp.

3. „Текущ ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Никопол, с идентификатор 51723.500.6.1 (кв.27, парцел II по предходен план) по плана на гр. Никопол, находяща се в гр. Никопол, пл. „Европа“ № 3“
Инвестиционното предложение се състои от извършване на ремонтни дейности и въвеждане на енергоефективни мерки на съществуваща административна сграда, както следва:
– Топлоизолиране на външни стени;
– Топлоизолиране на покрив;
– Топлоизолиране на подови конструкции;
– Подмяна на дограма и врати;
– Подмяна на съществуваща котелна инсталация;
– Подмяна на осветителни тела в сграда; 

Подобни новини

Back to top button