ОбществоПраво

Урок по криминалистика, симулативен съдебен процес и лекции в Седмицата на отворени врати в Районен съд – Плевен

Ръководството на Районен съд – Плевен кани най-учтиво граждани и журналисти на информационната кампания „Седмица на отворените врати в Районен съд Плевен“, която ще се проведе в периода 18 – 21 април 2023 г. по повод Деня на Конституцията – 16 април.

Част от инициативата ще бъде съчетана с Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието, в която за учебната 2022/2023 г. участват ученици от седем плевенски училища.

На 18 април 2023 г. от 10:00 ч. ще бъде представена лекция на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Представяне на професиите съдия и прокурор“ от съдия Ана Илиева. В същия ден, от 14:00 ч., с участието на ученици от Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване ще бъде разигран симулативен съдебен процес по наказателно-правен казус, с модератор съдия Чавдар Попов.

На 19 април 2023 г. от 10:00 ч. ще бъде представена лекция на тема „Наказателно правосъдие. Престъпление /против личността и против собствеността/ и нарушение. Съучастие. Наказателно-отговорни лица. Наказание – понятие, цел, видове“ от съдия Димитър Кирилов. От 10:30 ч. с любезното съдействие на ОД на МВР Плевен ще бъде представен „Урок по криминалистика за подрастващи“, като присъстващите ще имат възможност да се запознаят с практическата работа на експертите-криминалисти към БНТЛ – откриване и изземване на дактилоскопни следи, работа с фенер с ултравиолетова светлина, лазерна рулетка и други уреди, подпомагащи работата на криминалистите.

На 20 април 2023 г. от 10:00 ч. ще бъде представена лекция на тема „Наркотиците – лесният начин да изгубиш свободата си. Превенция срещу употребата на наркотични вещества“ от съдия Чавдар Попов. От 14:00 ч., с участието на ученици от Гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен ще бъде разигран симулативен съдебен процес по наказателно-правен казус, с модератор съдия Чавдар Попов.

На 21 април 2023 г. от 10:00 ч. ще бъде представена лекция на тема „Детско правосъдие. Малолетни и непълнолетни лица – свидетели, жертви и извършители на престъпление. Домашно насилие“ от съдия Ралица Маринска. От 14:00 ч. ще се проведе дискусия на тема „Открито за медиацията“, на която пред заинтересовани лица и медии ще се представи процедурата по медиация като способ за извънсъдебно разрешаване на спорове, с участието на медиатори, вписани в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието за област Плевен. Модератор на дискусията ще бъде адв.д-р Юлия Раданова – адвокат и медиатор, Председател и учредител на Института по медиация и управление на спорове – София.

Информация за програмата можете да намерите и в сайта на Районен съд – Плевен.

Подобни новини

Back to top button