БизнесСтранатаУслуги

От 24 април предприятията могат кандидатстват за ваучери за патентоване

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост отваря кандидатстването за ваучери 3 и 4 по Програмата за безвъзмездна помощ за малките и средните предприятия на 24 април, съобщи Андреа Ди Карло, заместник изпълнителен директор на Службата. Той пристигна в България по покана на проф. Владя Борисова, председател на Патентно ведомство, и участва в среща между работодателските организации, която се проведе в Българската банка за развитие /ББР/.

По време на дискусията бяха дебатирани предимствата и възможностите, които програмата предоставя. Резултатите към април 2023 са следните:

– Общо 10 350 малки и средни предприятия са кандидатствали за финансиране от Фонда за малки и средни предприятия, като са подали 10 532 заявки. От тях за ваучер 1 са 795 броя, а за ваучер 2 са 10 419 броя. 

– Запитвания за възстановяване на разходи, свързани с интелектуалната собственост, са 23 927 (диагностика на интелектуалната собственост /IP Scan/, търговски марки и дизайни). Одобрение са получили 8 390 малки и средни предприятия /МСП/.

Как се представя България през 2023 г.

Общият брой кандидаствали МСП е 351, които са внесли 355 заявки. Почти половината от тях са стартъпи. Одобрените по Ваучер 1 (IP-Scan) са 31, а по ваучер 2 (търговска марка и дизайн) са 348. По вид предприятие: 281 са микро, а 55 – малки, представителства на интернационални компании – 105.

  • Патентно ведомство на Република България е едно от първите десет национални ведомства в ЕС по брой подадени заявки за предварителна диагностика (ваучер 1) и подадени заявки за регистрация на търговска марка и промишлен дизайн (ваучер 2).

Очакванията на експертите са силен интерес да има и към новоактивираните ваучери. 

Ваучер 3 за национални и европейски патенти, с който ще се разшири възможността за възстановяване на такси при подаване на национални и европейски патенти и проучване на предшестващото състояние на техниката. Размерът на безвъзмездната помощ и процентът на възстановяване също се увеличават съответно на 1500 евро и 75 на сто.   

Ваучер 4, който ще покрие 50 на сто от таксата за електронно подаване на заявки за сортовете растения на ниво ЕС (225 евро). Предоставяйки финансова подкрепа за регистрацията на сортовете растения, Фондът за МСП ще подпомага МСП, участващи в зеления и цифров преход, като в същото време подкрепя целите на Зелената сделка на ЕК. За този ваучер няма да има период на изпълнение, тъй като само таксата за кандидатстване ще бъде допустима за възстановяване.

Повече информация за Програмата е налична на сайта на Патентно ведомство: ТУК

Подобни новини

Back to top button