ОбществоСоциалниСтраната

Доходите на българите нарастват въпреки инфлацията

0,5% е инфлацията през март тази година сравнено с февруари, а на годишна база за март 2023 г. в сравнение с март 2022 г. е 14,0%. Това сочат данните на НСИ.

През 2022 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 9 008 лв. и нараства с 16.9% спрямо 2021 година.

През 2022 г. българските домакинства са изразходвали 8 389 лв. средно на лице, което е с 19.1% повече в сравнение с 2021 година.

През март 2023 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните
потребителски групи са се увеличили, както следва:

 разнообразни стоки и услуги – увеличение с 2.9%;
 ресторанти и хотели – увеличение с 1.2%;
 алкохолни напитки и тютюневи изделия – увеличение с 1.1%;
 жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на
дома – увеличение с 1.0%;
 хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 0.9%;
 здравеопазване – увеличение с 0.8%;
 съобщения – увеличение с 0.7%;
 образование – увеличение с 0.3%.
През март 2023 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните
потребителски групи са се понижили, както следва:

 облекло и обувки – намаление с 0.8%;
 транспорт – намаление с 0.7%;
 жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – намаление с 0.5%;
 развлечения и култура – намаление с 0.5%.

Намалява потреблението на хляб, плодове и зеленчуци

През 2022 г. потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява в сравнение с 2021 г. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия – с 2.6 кг, на плодове – с 2.8 кг, и на зеленчуци – с 0.8 кг. Увеличава се консумацията на месни произведения с 0.8 кг, на безалкохолни напитки с 3.8 литра и на алкохолни напитки с 0.3 литра. Заради високите цени на основните хранителни продукти покупателната способност на домакинствата е намаляла спрямо 2021 г. (става въпрос само във връзка с основните храни).

Близо 9% от домакинствата имат второ жилище

През 2022 г. в собствено жилище живеят 92.5% от домакинствата, а 4.4% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 3.1% от наблюдаваните домакинства – 2.5% на свободен и 0.6% на общински наем. Второ жилище притежават 8.9% от домакинствата.

В жилища, построени преди 1990 г., живеят 90.6% от домакинствата, като 72.4% са построени в периода 1961 – 1990 г. Преди 1961 г. са построени 18.2%, а след 1990 г. – 9.3% от жилищата.

Две трети (66%) от домакинствата в страната живеят в дву- и тристайни жилища (71.1% в градовете и 50.2% в селата). В по-големи жилища (с четири и повече стаи) живеят 22.5% от домакинствата в градовете и 46.7% в селата.

Гаражи имат 20.3% от домакинствата в страната (16.7% в градовете и 30.9% в селата).

С електричество, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 80.7% от домакинствата. Има съществени различия в благоустроеността на жилищата в градовете и селата.

Под 40% от жилищата в селата имат централна канализация

Централна канализация имат 39.4% от жилищата в селата, докато в градовете този процент е 96.1%. Тоалетна вътре в жилището имат 87.5% от домакинствата в селата и 98.1% в градовете.

Автомобили имат 53.8% от домакинствата, като 5.1% притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да купят и поддържат автомобил по финансови причини 7.2% от домакинствата, а

38.8% са заявили, че нямат необходимост от автомобил

От домакинските уреди най-разпространен е телевизорът – притежават го 99.7% от домакинствата, а 32.1% имат по два и повече.

На второ място е хладилната техника – 99.5% от домакинствата в страната (99.6% в градовете и 99.0% в селата) имат хладилник и/или фризер.

Автоматична перална машина притежават 96.7% от домакинствата, 1.5% не могат да си позволят този уред по финансови причини, а 1.8% смятат, че нямат необходимост.

Без телефон (стационарен или мобилен) са 1.1% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 2.1%, а 86.4% – само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона).

Двата вида телефони (стационарен и мобилен) притежават 10.4% от наблюдаваните домакинства.

С компютри разполагат 53.8% от домакинствата

Според 42.7% от домакинствата те нямат необходимост от компютър в дома.

Интернет връзка в жилището имат 68.3% от домакинствата. В градовете домашен интернет има в 73.6% от жилищата, а в селата – в 52.2%. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 29.7% от домакинствата.

Климатици притежават 54.2% от домакинствата, а 13.9% не могат да си закупят такава техника поради липса на финансови средства. Близо една трета (31.9%) от домакинствата в страната са заявили, че нямат необходимост от климатик.

Подобни новини

Back to top button