БизнесСтранатаТранспортУслуги

Ето кандидатите да доставят пътни знаци за републиканските пътища

Отворени са офертите в обществената поръчка за производство, доставка и монтаж на пътни знаци. Общата прогнозна стойност на поръчката е 100 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 48 месеца или 4 години.

Обществената поръчка е в 6 обособени позиции по районите за планиране – Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен и Северозападен.          

В обособена позиция 1 са републиканските пътища в Северозападен район, в който са областите: Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. Отворените оферти са 3, които са на:

·        „Трафик Пътна Сигнализация“ ЕООД;

·        „ПСТ Груп“ ЕАД;

·        „Консорциум Битулайт 2018“.

            2 са отворените оферти в обособена позиция 2 за пътищата в Северен централен район. В него са областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. Предложенията са на:

·        „ПСТ Груп“ ЕАД;

·        ОБЕДИНЕНИЕ „ЗНАЦИ СЕВЕР“, в което са „А.Д.ХОЛД“ ООД и „ВАРНА АРХ ПРО“ ЕООД.

            В обособена позиция 3 са пътищата в Североизточен район, включващ областите: Варна, Добрич, Шумен и Търговище. Отворените оферти са 2 и са на:

·        „ЗЕБРА“ ООД;

·        „А.Д.ХОЛД“ ООД.

            3 са отворените оферти в обособена позиция 4, в която са пътищата в Югоизточен район – областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол/. Офертите са на:

·        „МИКОНИ“ ООД;

·        „КАСТЕЛО“ ООД;

·        „А.Д.ХОЛД“ ООД.

            В обособена позиция 5 са пътищата в Южен централен район, в който са областите: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Единственото предложение е на „МИКОНИ“ ООД.

            В обособена позиция 6 са пътищата в Югозападен район, в който са областите: Благоевград, Перник, Кюстендил и София. Отворени са 3 оферти, които са на:

·        „ЗЕБРА“ ООД;

·        „Трафик Пътна Сигнализация“ ЕООД;

·        „Консорциум Битулайт 2018“.​

Подобни новини

Back to top button