ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Общински съвет – Плевен заседава в четвъртък по предварителен дневен ред от 29 предложения

Общински съвет – Плевен, се събира за редовното си заседание в четвъртък – 27 април, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред включва 29 предложения. Традиционно сесията на Общинския съвет ще се излъчва в реално време на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/

Първа точка в дневния ред е полагане на клетва от нов общински съветник – Димитър Митев влиза на мястото на избрания за народен представител от 15-МИР – Плевен Свилен Трифонов. Със свое Решение №1901-НС от 08.04.2023 г. Централната избирателна комисия /ЦИК/ обявява Свилен Трифонов за избран за народен представител в 49-ото Народно събрание. Съобразно това решение на ЦИК и разпоредбите на ЗМСМА /чл.30, ал.7, във връзка с чл.30, ал.4, т.4/, ОИК – Плевен, със свое Решение №413-МИ от 13.04.2023 г., прекратява правомощията на Свилен Трифонов като общински съветник от листата на МК „Демократична България – Обединение (ПП СДС, ПП БЗНС)“ и обявява за избран следващия по ред кандидат от листата Димитър Митев. Решението на ОИК – Плевен не подлежи на оспорване и влиза в сила незабавно след обявяването му.

Втора точка е предложение за промени в съставите на част от постоянните комисии. В качеството си на съветник в Общинския съвет Свилен Трифонов заемаше поста и на един от петимата заместник – председатели на местния парламент, председател бе на Правната комисия и член на Постоянна комисия по „Общинска собственост и инвестиционна политика“. Изборът му за народен представител налага промени и в персоналния състав на комисиите, в които членува.

Заседанието ще продължи с предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“. Комисията по общинската Наредба №11 за удостояване със званието подкрепи с пълно мнозинство на свое заседание преди седмица предложения за връчване на званието на четирима именити плевенчани: Ваня Делийска – създател и художествен ръководител на хор „Звъника“; Максим Горанов – музикант и композитор; Проф. д-р Константин Койчев, д.м.н., който е сред основателите на Медицински университет – Плевен; и Васил Копчев – учител и общественик, инициатор на Националния поход „По стъпките на Апостола“. На основание Наредба №11 председателят на местния парламент Мартин Митев, който е и председател на Комисията, внася предложенията на сесията на Общинския съвет. За окончателното им приемане са нужни гласовете на две трети от общия брой на съветниците.

Априлското заседание ще продължи с обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на територията на община Плевен. Ще бъде представена и Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината за текущата година.

Предложение за изпълнение през 2022 г. на Програма за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. и дейности за опазване на околната среда на местно ниво, както и промени в Разчета за общинските капиталови разходи за 2023 г., са шеста и седма точка в дневния ред.

Ще бъде разгледано и предложение за изменение в решение за отпускане на заем от Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ. Решенето касае проекта за прилагане на мерките за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“.

Дневният ред на предстоящата сесия включва още: Актуализиране на списъка с имоти от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, и приемане на годишни пазарни цени за отдаване под наем на такива имоти за стопанската 2023 – 2024 г.; Утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд „Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на наематели, настанени в жилищата по административен ред и отговарящи на условията на Закона за общинската собственост и Наредба №18, както и определяне на продажни цени на жилищата; Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Плевен върху незастроен урегулиран поземлен имот; Проекти за изменения на действащи подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване; и др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за заседанието на Общински съвет – Плевен, за м. април са публикувани на интернет страницата на институцията, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-27042023-g

Подобни новини

Back to top button