Услуги

АПИ: И офертите за маркировка по републиканските пътища за следващите 4 години са отворени

Отворени са офертите в обществената поръчка за полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища. Общата прогнозна стойност на поръчката е 210 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 48 месеца или 4 години.

Обществената поръчка е в 6 обособени позиции по районите за планиране – Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен и Северозападен.

В обособена позиция 1 са републиканските пътища в Северозападен район, в който са областите: Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. Отворените оферти са 3 и са на:

 • „БЕЛФРАЙ ТРАФИК ТЕХНОЛОДЖИ“ ДЗЗД, в което участват: БЕЛФРАЙ БЪЛГАРИЯ АД, „Кьозути Солгалтато еш Керешкеделми“ ООД и „Белфрай УТ“ ООД;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „ВИА ТРЕЙС“ с участници: ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД, „ВИАЛУКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ПЪТПЕРФЕКТ“ ЕАД;
 • „Сигнализация“ ООД.
  В обособена позиция 2 са пътищата в Северен централен район, в който са областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. 3 са отворените оферти. Те са на:
 • ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЗЕБРА МЕГАХИМ“ в което са: ЗЕБРА ООД; ОБЕДИНЕНИЕ ЗЕБРА МЕГАХИМ и МЕГАХИМ АД;
 • „ВИА ПСТ Перфект“ ДЗЗД, с участници: „ПСТ Груп“ ЕАД, „ВИАЛУКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „ПЪТПЕРФЕКТ“ ЕАД и „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД;
 • ДЗЗД „МАРК ГРУП“, в което участват: „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и „БОЛКАН ЕНТЪРПРАЙЗ“ ГРУП ЕООД.
  В обособена позиция 3 са пътищата в Североизточен район, включващ областите: Варна, Добрич, Шумен и Търговище. Отворените оферти са 3. Те са на:
 • ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЗЕБРА МЕГАХИМ“, с участници: „ЗЕБРА“ ООД, „ОБЕДИНЕНИЕ ЗЕБРА МЕГАХИМ“ и „МЕГАХИМ“ АД;
 • „А.Д.ХОЛД“ ООД;
 • ДЗЗД „МАРК ГРУП“, в което са: „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и „БОЛКАН ЕНТЪРПРАЙЗ ГРУП“ ЕООД.
 • В обособена позиция 4 са пътищата в Югоизточен район, в който са областите: Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Отворените оферти са 3, които са на:
 • ДЗЗД „МАРКИРОВКИ ЮГ“, с участници: „А.Д.ХОЛД“ ООД и „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД;
 • „ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД;
 • „Сигнализация“ ООД.
  В обособена позиция 5 са пътищата в Южен централен район, в който са областите: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Отворените оферти са 7. Те са на:
 • ДЗЗД „ЗЕБРА МАРК“, с участници: „СОФИЯ МАРК“ ЕООД и ЗЕБРА ООД;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „ВИА ТРЕЙС“, в което участват: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, „ВИАЛУКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ПЪТПЕРФЕКТ“ ЕАД;
 • Консорциум „Битулайт 2018“;
 • „ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД;
 • „А.Д.ХОЛД“ ООД;
 • ДЗЗД „МАРКИРОВКА ХОЛД“, с участници: „Мегаинвест-холд“ ЕООД, „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД;
 • ДЗЗД „ЮГ ЦЕНТРАЛ“, в което са: „СД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД и „АЗРАЕЛ“ ЕООД.
  В обособена позиция 6 са пътищата в Югозападен район, в който са областите: Благоевград, Перник, Кюстендил и София. 7 са отворените оферти. Те са на:
 • ДЗЗД „ЗЕБРА МАРК“, с участници: „СОФИЯ МАРК“ ЕООД и „ЗЕБРА“ ООД;
 • „БЕЛФРАЙ ТРАФИК ТЕХНОЛОДЖИ“ ДЗЗД, в което са: „БЕЛФРАЙ БЪЛГАРИЯ“ АД, „Кьозути Солгалтато еш Керешкеделми“ ООД и „Белфрай УТ“ ООД;
 • „ВИА ПСТ Перфект“ ДЗЗД, в което са: „ПСТ Груп“ ЕАД, „ВИАЛУКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „ПЪТПЕРФЕКТ“ ЕАД и „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД;
 • „Консорциум Битулайт 2018“;
 • ДЗЗД „МАРКИРОВКА ХОЛД“, с участници: „Мегаинвест-холд“ ЕООД и „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД;
 • ДЗЗД ЮГ ЦЕНТРАЛ, в което са: „СД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД и „АЗРАЕЛ“ ЕООД;
 • ДЗЗД „ИНФРА МАРК“.

Подобни новини

Back to top button