ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолиция

Сигнали за опити за измама с безплатните нови уреди за отопление

Жители на кметства в община Плевен сигнализират, че са получили телефонни обаждания от непознати, които се представят за служители на фирма, която извършва обследване по проекта „За по-чист въздух”, в рамките на който ще бъде извършена подмяна на печки на твърдо гориво с нови екологични уреди. „Служителите” уведомяват гражданите, че са одобрени по проекта и определят ден и час за посещение, оглед на жилището и предаване на печката на твърдо гориво.

В тази връзка Община Плевен информира следното:

Проектът на Община Плевен по мярката „За по-чист въздух” по Програма „Околна среда” 2021-2027 г. е в процес на подготовка. Срокът за кандидатстване за одобрение на проекта е 21 октомври 2023 г. Реалното изпълнение на проекта ще започне през 2024 год. На този етап още не са обявявани обществени поръчки за избор на фирми за обследване на  жилища на кандидати по проекта, нито за избор на фирми, на които ще се предават печките на твърдо гориво за рециклиране. Една от първите стъпки след стартирането на проекта е подписването на договор между одобрените кандидати и Община Плевен. Едва след това ще се извършва обследване и предаване на старите топлоуреди от избраните оторизирани фирми, които ще бъдат обявени от Община Плевен на официалната й Интернет страница и ще имат съответната легитимация.

Предвид факта, че случаят е опит за измама, Община Плевен призовава на този етап кандидатите по проекта „За по-чист въздух” да не допускат никого в дома си под претекст, че ще се извършва обследване по проекта и да не предават топлоуредите си на твърдо гориво. Всички заинтересовани лица да следят и се ръководят от официалната информация от Община Плевен по проекта, която се публикува на Интернет страницата. По всички интересуващи ги въпроси, свързани с подмяната на печки на твърдо гориво, кандидатите могат да звънят на тел. 064/881 288 или 0879 911 162.

За предотвратяване на нови опити за измама Община Плевен ще изпрати писмо до Областната дирекция на МВР – Плевен, уведомени са и кметовете и кметските наместници в община Плевен да предупредят жителите по места.

Подобни новини

Back to top button