ИзкуствоКултураОбщество

Общината ще вложи 17 хиляди лева за нови скулптури на емблематичните две сърнета

Община Плевен ще инвестира собствени бюджетни средства в размер на 17 000 лв. за възстановяване на знаковата за поколения плевенчани скулптурна композиция на двете сърнета в парк „Кайлъка“. Предложението бе разгледано на днешното редовно заседание на Общинския съвет и получи единодушната подкрепа на съветниците в залата. Изменението в разчета за капиталови разходи на Общината за 2023 година бе прието с 40 гласа „за“.

Със свое решение от февруари тази година Общински съвет – Плевен утвърди Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Общината с бюджетни средства за 2023 г. в размер на 14 436 451 лв., от които 6 728 691 лв. са преходни остатъци от целеви трансфери за капиталови разходи от 2020, 2021 и 2022 години, 3 433 300 лв. са целева субсидия за капиталови разходи за 2023 г., и 4 274 451 лв. – други бюджетни средства. Днес по този разчет бе направено допълнение с новия обект.

С Решение №895 от 07.12.2020 г. на Министерския съвет на Община Плевен бяха предоставени безвъзмездно за управление имоти – публична общинска собственост, намиращи се в Защитена местност „Кайлъка“ /от Моста до едноименния хотел в парка/. През 60-те години на миналия век под каменен свод в района на ресторант „Пещерата“ са били експонирани скулптури, изработени от бронз, наричани от плевенчани десетилетия наред „Двете сърнета“, любими на поколения деца.

През 1996 г. сърнетата са откраднати и не са открити от органите на реда. В архива на Общината, Регионален исторически музей и Държавен архив липсват документи кой е художникът, изработил тези скулптори, за да се предприеме процедура по тяхното възстановяване.

През 2017 г. Министерството на отбраната предостави на Община Плевен за изработването на паметника на Емил Димитров бронзови оръдейни гилзи, като неизползваната част от тях се съхранява в склад. Наличието на материал дава възможност за възстановяване и на скулптурната композиция на сърнетата на същото място в „Кайлъка“. За възстановяване на тази знакова за поколения плевенчани композиция е необходимо да бъде обявен открит, таен и едноетапен конкурс с изискване композицията да представлява две фигури на сърнета, с височина реалния ръст на животните, изпълнена в бронз и експонирана под каменния свод вдясно от стълбите към ресторант „Пещерата“.

Условията и редът за провеждане на конкурса ще бъдат посочени в поканите до скулпторите от Групата на плевенските художници.

Днешното решение на Общински съвет – Плевен, гласувано по предложение на кмета на Общината Георг Спартански, е второто от началото на годината, свързано с поддръжката на емблематичния за плевенчани парк и превръщането му в още по-приятно място за разходка и отдих. Със свое решение от м. март съветниците одобриха инвестиция на общински средства в размер на 31 200 лв. и за закупуване и монтаж на т.нар. аератор за езерото с лодките до Часовниковата кула в парка. Съоръжението е необходимо, за да бъдат разрешени проблемите със заблатяването на водния обект, каквото се наблюдава от години.

Подобни новини

Back to top button