ОбществоПолитика

Общински съвет – Плевен промени състави на постоянните си комисии

Общинският съвет на Плевен прие промени в състава на местната Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество и в съставите на четири от постоянните си комисии. Решението е във връзка с промените, настъпили в местния парламент след избора на съветника Свилен Трифонов за народен представител в 49-ото Народно събрание и полагането на клетва като общински съветник от Димитър Митев.

В качеството си на общински съветник Свилен Трифонов заемаше поста на един от петимата зам. – председатели на местния парламент, председател бе на Правната комисия и член на Постоянна комисия по „Общинска собственост и инвестиционна политика“, член е и на местната Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. След обсъждане, бяха приети промени в персоналния състав на съответните комисии, както следва:

– В Комисията по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество на мястото на Свилен Трифонов влиза доц. д-р Евгения Бързашка;

– Промените в ПК по „Стопанска политика и транспорт” в състав от 9 членове – в комисията влизат Димитър Митев, от състава й излиза Христо Таслаков;

– Промените в ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика” в състав от 10 членове – в комисията влизат съветниците Димитър Митев и Пепо Петков;

– Промените в ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика” в състав от 10 членове – в комисията влизат съветниците Димитър Митев и Пепо Петков;

– Промените в ПК по „Здравеопазване и социална политика” в състав от 6 членове – от комисията излиза Димитър Карамфилов;

– Промените в ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията” в състав от 8 членове – в комисията влизат съветниците Димитър Карамфилов и Христо Таслаков;

За заместник – председател на Общинския съвет на мястото на Свилен Трифонов съветниците избраха Мария Монова.

Подобни новини

Back to top button