ОбразованиеОбщество

Опит по проекти за развитие на умения обмениха в ОИЦ плевенски ученици

Шест училища от Плевен се включиха в инициативата на Областния информационен център (ОИЦ), с която отбелязаха началото на Европейската година на уменията. Отговор на въпроса как финансирането от европейските фондове подпомага развитието на уменията дадоха ученици и учители от четири професионални и две профилирани гимназии, споделяйки опита си от реализирането на различни проекти. Професионалните гимназии по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“, по ресторантьорство, търговия и обслужване, по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ и по туризъм „Алеко Константинов“ са включени в проекта „Ученически практики – 2“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Финансирането подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда, както и партньорството между училищата и работодателите. Участниците в срещата подчертаха необходимостта да приложат знанията от учебните часове, справяйки се самостоятелно в реални ситуации, да се научат да поемат отговорност за изпълнението на конкретни професионални задачи. Висока оценка дадоха на менторите си от фирмите партньори. В допълнение към практическото обучение в България четирите професионални гимназии са кандидатствали успешно за финансиране от програма Еразъм +, с което са предоставили на учениците си възможност да обогатят професионалните си умения като стажанти в различни европейски държави. Работа в сектора на туризма в Испания и Португалия, в автосервизи в Германия и Испания, в ресторантьорството в Италия са само някои от акцентите. Участниците в срещата говориха за предизвикателствата – професионални и лични, в новата за тях среда, за любопитството и емоцията при срещата с непозната култура, за умението да се справят и утвърждават в новото ежедневие, за придобитото самочувствие и увереност, както и за възможността да представят българските традиции и култура в страната домакин.

Екипът на Профилирана гимназията с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“ също представи своята основна „професионална“ област – комуникацията. Това е и наименованието на проекта им, подкрепен финансово от програма ,,Еразъм+“. В продължение на три години ученици и учители са включени в разнообразни дейности и използват общуването на английски и на немски, за да опознаят партньорите си, да развиват умения за преодоляване на бариерите в комуникацията, да преоткрият езиковото многообразие като път към междуличностно общуване и като инструмент за развитие. ,,Повече езици – повече култури – повече светове“ е мотото на българското училище. Заедно с колегите си от другите държави усвояват основни знания и за езика на жестовете, и за тактилната система за писане и четене, използвана от незрящите.

За своя опит в опознаването културите на други народи от по-различен ъгъл споделиха учениците от Професионалната гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“. „Различни култури, различни приказки“ е темата, обединила две групи от Плевенското училище с екипи от три турски училища.

СУ „Пейо Яворов“ е част от проекта „Образование за утрешния ден“ на Министерство на образованието и науката, подкрепен от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той извежда дигитализацията в образованието като приоритет. Но насърчаването на по-добрата компютърна грамотност и развитието на различни дигитални умения е постигнато във всички проекти, които участниците в събитието представиха.

Постигането на задълбочена дигитална компетентност е цел на много от мерките, заложени в програмите за България за периода 2021 – 2027 г., съфинансирани от европейските фондове. Планирана е финансова подкрепа за обучения в професионални области и за ключови умения на безработни и на работещи. Тази информация експертите от Областния информационен център бяха подготвили за младежите под формата на игрови задачи. За да се справят с тях екипите приложиха на практика уменията си за работа с текст, за критично осмисляне на информация и за анализ. Вниманието бе насочено основно към възможностите по програмите „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 и „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

Събитието в Плевен е част от поредната национална кампания на Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските фондове в България. Целта на инициативата през 2023 г. е да популяризира работата на експертите в центровете и да отбележи началото на Европейската година на уменията.

Подобни новини

Back to top button