Образование

В ДФСГ „Интелект“ завърши предварителната подготовка в проект по програма „Еразъм +“

ДФСГ „Интелект“ – Плевен приключи предварителната подготовка на групата ползватели по проекта „Бизнес инкубатор ИНТЕЛЕКТ- развитие и трансфер на ключови IT умения в сферата на предприемачеството“ 2022-1-BG01-KA121-VET-000060302.

Подготовката беше насочена към надграждане на професионалните знания, умения и компетенции по професии. Премина и финалният тест за окончателно формиране на групата.

Предстои връчване на сертификати, отразяващи постигнатото по време на предварителната професионална, езикова и културна подготовка.

Очакваните резултати от проекта са създаване и развитие на международни връзки, както и сътрудничество с нови училища и институции от Италия. Предстои и мобилност на група ученици и учители от плевенската гимназия в Торино през месец юли.

Подобни новини

Back to top button