БизнесОбществоОбщинска и държавна администрацияУслуги

Удължават срока за прием на оферти за ремонт на канализационната инсталация в ХГ „Илия Бешков”

Община Плевен удължава срока за подаване на оферти във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на вътрешна сградна канализационна инсталация на Художествена галерия „Илия Бешков“ и нови сградни канализационни отклонения към ул. „Знеполска“ в гр. Плевен“. Причината е липса на получени оферти за участие в първоначално определения срок.

Нови оферти за участие в процедурата могат да се подават до 23.59 часа на 05.06.2023 г. (понеделник)  чрез Централизираната информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП), които на 06.06.2023 г. в 14:00 ч. ще бъдат декриптирани от Председателя на комисията.

Реконструкция на сградната канализационна инсталация в ХГ „Ил. Бешков” и изграждането на нови сградни канализационни отклонения се налагат поради пропадане на камениновите тръби и нарушено отвеждане, главно на битовия отток, към уличния канал. Стойността на обществената поръчка е 134 250 лв. без ДДС.

За повече информация: https://app.eop.bg/today/299601

Подобни новини

Back to top button