ЕкологияКлиматОбразованиеПрирода

Ученици от Кнежа стават „еко шампиони“

Научен фестивал Еко Шампиони ще се проведе днес, 31 май 2023 г. от 12.30 ч. в актовата зала на ПГЗ „Стефан Цанов“ – Кнежа.  Ученическите отбори от клуб „Еко Шампиони“ в гимназията ще представят своите научни проекти по екологични теми, актуални за Кнежа и региона.

Фестивалът се организира от сдружение Враца Софтуер Общество, Фондация ХАЛО, Фондация Сай Хай и училището домакин.

Учениците от клуб „Еко Шампиони“, гр. Кнежа са преминали през иновативна образователна програма, която съчетава използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми. Целта на програмата е ученето да се случва чрез преживяване и да е водено от естественото любопитство на учениците.

С подкрепата на преподаватели от Кнежа и под ръководството на ментори от научните среди, учениците, включени в програмата проучваха, експериментираха, създаваха различни прототипи, с които да допринесат за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени на местно ниво. По време на научния фестивал те ще представят резултатите от своята работа.

Повече информация за проект „Еко Шампиони“ можете да откриете на www.eco-champions.eu.

***

Научният фестивал „Еко Шампиони“ се провежда в рамките на проект „Еко Шампиони“. Той се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца софтуер общество, гр. Враца и Forandre verden (Change the world), Норвегия с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg). Основната цел на проекта е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности.

Подобни новини

Back to top button