ОбществоОбщинска и държавна администрацияПроблеми

Комисии в ОбС – Плевен обсъждат облекчения в режима за паркиране на електромобили със зелени номера

Предложение за промени в общинска наредба с цел облекчаване ползвателите на електрически автомобили с така наречените зелени номера, влиза за обсъждане този месец в Общински съвет – Плевен. Предложените изменения са в Наредба №3 за обществения ред при ползване на пътни превозни средства на територията на общината и ще бъдат разгледани първо в две от постоянните комисии – по „Стопанска политика и транспорт“ и по „по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“, информира председателят на местния парламент Мартин Митев.

Повод за предложението е писмо от директора на ОП „Център за градска мобилност“ и приложени към него писма с указания от Обмудсмана на Република България и от Националното сдружение на общините. Указанията касаят облекчаване на условията и осигуряване на възможност на собственици на електрически автомобили със зелен номер да паркират безплатно в зоните, определени за почасово платено паркиране. Промяната е във връзка с въведените нов вид регистрационни табели за електрическите автомобили в България. Номерата са със зелени вместо черни цифри и букви на бял фон. Те имат и задължителните реквизити – знамето на ЕС и съкращението BG. При табелите на автомобилите има 8 знака, този път първите два не са буквено съкращение на областен град, а ЕА (електрически автомобил), 4-цифрен номер и още два буквени знака. Идеята е шофьорите на коли със зелени номера по-лесно да ползват някои предимства, които им се дават от закони и наредби, тъй като не отделят вредни емисии и не замърсяват околната среда. 

Към настоящият момент собствениците на електрически автомобили в община Плевен могат да паркират безплатно в зони за почасово платено паркиране (Синя зона) срещу карта, която се издава за срок от една календарна година, след заплащане на цена, равняваща се на разходите по издаване, активиране и контрол, съгласно Наредба №17 на ОбС – Плевен. Така описаната административна процедура за заявяване и издаване на карта за безплатно паркиране се възприема като вид административна тежест. С идеята тази процедура да бъде максимално облекчена се предлага допълване на съответния текст в Наредба №3 с нов, според който собствениците/ползвателите на електрически автомобили със зелени табели да могат да ползват безплатно местата в зоните за почасово платено паркиране и без да поставят карта/стикер. Съгласно Закона за нормативните актове, предложените промени в Наредба №3 са публикувани за обществено обсъждане в законовия едномесечен срок и заинтересованите лица имат възможност да правят своите предложения и становища по проекта на e-mail: [email protected] или в Центъра за обслужване на граждани /пл. Възраждане № 4, гр. Плевен/.

Подобни новини

Back to top button