ЗдравеОбщество

Поради големия интерес: Нови безплатни прегледи в Клиниката по хематология на „Сърце и мозък“ Плевен

Поради големия интерес и желаещи за преглед, Клиниката по хематология на високотехнологичната „Сърце и мозък“ Плевен обявява нова дата за безплатни прегледи – 27 юни (вторник), от 13,00 часа. Консултациите ще се извършват отново от проф. Бранимир Спасов, един от водещите хематолози в България и началник на клиниката. Необходимо е предварително записване на час на тел.: 064 678 400

„Самите ние не очаквахме такъв огромен интерес към безплатните прегледи, които обявихме на 13 юни в Плевен. Наложи се да изготвим допълнителни списъци с чакащи. За да бъдем коректни към всички, доверили се на клиниката и на болницата, преглеждахме безплатно допълнително записаните в още два дни – на 15 и 20 юни. Така общо прегледаните и консултирани пациенти в рамките на инициативата са над 30. За мен като специалист доверието в експертизата на екипа означава много“, споделя проф. Спасов.

Безплатните консултации, обявени за 27 юни, отново са насочени към пациенти със съмнения за заболявания на кръвта, в т. ч. наследствени хематологични заболявания, както и такива с поставена вече диагноза. Пациентите ще имат възможност да получат и второ мнение относно диагнозата си. Желателно е за прегледа да носят медицинска документация и актуални изследвания, ако разполагат с такива.

Проф. Бранимир Спасов е началник на Клиниката по клинична хематология в „Сърце и мозък“ Плевен и е един от най-опитните специалисти по клинична хематология у нас. Завършва медицинския университет в София, през 2013 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ по „Хематология и преливане на кръв“, както и специалност по вътрешни болести (2014 г.), клинична хематология (2016 г.) и магистърска степен по здравен мениджмънт (2016 г.). В периода 2004 – 2022 г. последователно е бил редовен докторант, лекар-ординатор, главен асистент, началник отделение и изпълнителен директор в Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания в София.

Проф. Спасов притежава значителен опит в лечението (вкл. прилагане на прицелна терапия) на редица злокачествени хематологични заболявания, като остри и хронични левкемии, ходжкинови и неходжкинови лимфоми, миеломи и др. Клиничните му интереси включват стандартна и прицелна терапия на злокачествени хематологични заболявания, имуноонкохематология, клетъчни имунотерапевтични подходи, персонализирана хематология. Избран е за председател е на Българското медицинско сдружение по хематология от 2019 г. и член на Европейската хематологична асоциация. Има редица участия в национални и световни конгреси по клинична хематология. Автор е на над 80 научни публикации с над 70 цитирания в научни списания и монографии.

Подобни новини

Back to top button