ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Общински съвет – Плевен прие промени в три наредби

Общински съвет – Плевен прие промени в три от наредбите, действащи на територията на общината. Съветниците гласуваха допълнения и изменения в Наредба №3 за обществения ред при ползване на пътни превозни средства на територията на общината, Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и др. имоти за общо ползване на територията на общината, и Наредба №2 за опазване на околната среда.

С промените в Наредба №3 в община Плевен се облекчават ползвателите на електрически автомобили с т.нар. зелени номера. /въведените нови регистрационни табели са със зелени вместо с черни цифри и букви на бял фон, имат и задължителните реквизити – знамето на ЕС и съкращението BG/. Собствениците на такъв автомобил вече ще могат да паркират безплатно в зоните, определени за почасово платено паркиране (Синя зона), без да е необходимо да представят съответната карта за това. До момента те имаха възможност да го правят, но срещу представяне на стикера, който се издава за срок от една календарна година след заплащане на цена, равняваща се на разходите по издаването му, активирането и контрола, съгласно Наредба №17 на ОбС – Плевен. С приетите промени тази административна процедура се облекчава. С днешното си решение Общински съвет – Плевен допълни съответния текст в Наредба №3 с нов, съгласно който собствениците/ползвателите на електрически автомобили със зелени табели в общината вече могат да ползват безплатно местата в зоните за почасово платено паркиране без да се налага да поставят карта/стикер. Идеята е шофьорите на тези коли по-лесно да ползват законовите си предимства, тъй като тези превозни средства не отделят вредни емисии и не замърсяват околната среда. 

Съветниците приеха промени и в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и др. имоти за общо ползване на територията на общината. Повод за това са недостатъци, установени при приложението на нормативния акт, възникнали в резултат на законови промени в последните години. Поради установени разминавания в някои от текстовете бяха направени промени и в Наредба № 2 за опазване на околната среда. Несъответствията се изразяват както в цитирани нормативни текстове с действително приложимите такива, така и в липса на задължителни реквизити в приложения към наредбата, изискуеми след влизане в сила на промените в Закона за административните нарушения и наказания.

Подобни новини

Back to top button