ОбществоСтранатаУслуги

Абитуриентите плащат здравните си осигуровки през летните месеци

Зрелостниците, които са взели своите дипломи за средно образование тази година, са здравноосигурени от държавата до края на месец юни. Те трябва да заплащат сами здравните си осигуровки до постъпването на работа или до записване във висше учебно заведение, редовна форма на обучение в страната или чужбина. За целта, те трябва да подадат еднократно (при възникване на задължението за осигуряване по този ред) декларация Образец №7 във всеки офис на НАП, по пощата с обратна разписка или в Портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК).

Декларацията се подава в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца през който възниква задължението сами да плащат здравните си вноски. В рубриката „Здравно осигуряване“ – „Студенти“  в сайта на НАП е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация Образец 7 и е дадена възможност за изтегляне на формуляра. При попълването на декларацията, освен задължителните полета, е важно зрелостниците да впишат и телефон за връзка.

В срока на подаване на декларацията се внася и здравноосигурителната вноска – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася (например вноската за месец юни се дължи до 25-и юли, съответно за месец юли – до 25-и август и т.н.). Тя може да бъде заплатена без такса, на място в офис за обслужване на НАП чрез наличните ПОС терминали или онлайн в Портала за електронни услуги на Агенцията.

При допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса, напомнят още от НАП.

Младите хора могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга „Справка за здравноосигурителния статус“, която е със свободен достъп в е-портала. От приходната агенция препоръчват на младите хора да заявят и получат от всеки неин офис своя ПИК, който ще им осигури достъп до всички е-услуги на НАП.  

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон: 0700 18 700 /на цена, съгласно тарифата на съответния оператор/. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава информация и за всички месеци по години, за които липсват данни за здравно осигуряване на лицата. Справката за здравноосигурителен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден. Информация за попълване и подаване на декларация Образец №7 и внасяне на здравните вноски може да се получи от поредица подкаст епизоди в You Tube канала на НАП, сайта на приходната агенция или на телефони: 0700 18 700; +359 2 9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор, както и на имейл: [email protected].

Подобни новини

Back to top button