БизнесСтранатаУслуги

КЕВР утвърди новите цени на тока и парното от 1 юли

Комисията за енергийно и водно регулиране взе днес решение за нови цени на електроенергията и парното от 1 юли. От комисията отбелязват, че след отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване е утвърдено средно увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители с 4,37 %.

За „Електрохолд“ е предвидено увеличение с 4,24%, на ЕВН – с 3,78 %, а за клиентите на „Енерго Про“ – с 5,43 %. В тези цени са включени и цените за мрежовите услуги.

„Първоначалните разчети на Комисията предвиждаха увеличение в размер на 3,63%, но това беше преразгледано след издадена заповед на служебния енергиен министър, с която бяха променени квотите за регулирания пазар на държавните производители на електроенергия. В енергийния микс за битовите потребители бяха включени 2 200 000 MWh електроенергия, произведена от ТЕЦ „Марица изток“ – 2, с цел дружеството да не изпадне в финансови затруднения“, отбелязват от КЕВР.

Цените на парното в цялата страна през следващата година остават на почти същите нива. Повишението при тях за отделните дружества е между 0.05% и 0.48%, при годишна инфлация за периода по данни на НСИ от 15%, отбелязват от регулатора. Намаляват се цените на топлоенергията за клиентите на „Топлофикация Перник“ – с 0.66 %, както и за клиентите на „Топлофикация Враца“ – с 0.06 %.

Регулаторът напомня, че цените се определят на базата на прогноза за следващата година както за цената на природния газ, така и за разходите на дружествата за квоти парникови газове. Прогнозата за газа е, че средно той ще се търгува по 88 лв. за мегаватчас, а квотите – средно за 88 евро на тон.

В решението се посочва, че е отчетено рязкото повишение на разходите на топлофикационните дружества, които са купували през изтеклата година газ на много по-висока цена, а са фактурирали топлинната енергия за потребителите при прогнозната цена на природния газ от 122 лв/МВч., определена в аванс от регулатора. Дава се пример конкретно с „Топлофикация София“, при която тези разлики са довели до недовзет приход на дружеството в размер на над 205 млн. лева и съгласно регулаторните правила това трябва да бъде отчетено в определената на дружеството цена от 1.07.2023 г.

Комисията прилага регулаторни механизми, които позволиха увеличението на цените на електроенергията за битовите потребители да бъде в размер, близо четири пъти по-нисък от нивото на инфлацията. Статистиката на ЕС показва, че цените у нас са сред най-ниските в сравнение със страните в цяла Европа С определянето на цени с хоризонт от една година напред Комисията създава условия за предвидимост и сигурност на разходите на българските домакинства.

Решението на КЕВР за цените от 1 юли 2023 г. в сектор „Електроенергетика“ ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.

Подобни новини

Back to top button