ОбразованиеПазар на труда

В ПГЕХТ – Плевен отчетоха проект за професионално развитие по „Еразъм +“

Проект „Европейски практики за професионално развитие” осъществи успешно Професионална гимназия по електроника и химични технологии (ПГЕХТ) „Проф. Асен Златаров“ – Плевен. Проектът постигна целта си да бъде предоставена възможност на младежи да проведат практика в реална работна среда. Така 40 ученици надградиха базовите си професионални знания и компетентности, получени в училище, и сами споделиха, че вече са по-адаптивни към новостите в съвременният свят, в съответствие с непрекъснато нарастващите потребностите и изисквания на европейския пазар на труда.

Проектът предостави възможност и на педагогически специалисти от гимназията. Те разшириха познанията си за интердисциплинарното STEM обучение, като адаптират работата си към водещи европейски модели за използване на STEM.

Това стана ясно от презентациите и разказите на младежите и преподавателите на събитие в една от залите на ПГЕХТ, проведено на 10 юли.

Гости на срещата бяха Стилиана Тодорова – представител на партньора SISTEMA TURISMO S.R.L. и Юлияна Ненова – зам. директор в ПГ по транспорт „Цветан Лазаров“ – Плевен, учители и родители.

Проектът включва провеждане на двуседмична практика в Италия в реална работна среда на 40 ученици от 10 и 11 клас от направленията „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника” и „Приложен програмист“, “ Химични продукти и технологии“, придружени от 4-ма учители, разпределени по групи както следва : 1 поток – 20 ползватели от направленията „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника” и „Приложен програмист“ ; 2 поток – 20 ползватели от направлението “Химични продукти и технологии“. Мобилността включва 10 работни дни по 6 часа на ден.

В екипи по двама младежите разказаха най-интересното от практиката на програмистите и химиците, както и за културната програма, която са имали в Римини и региона.

Проектът може да бъде определен като устойчив, тъй като той е пример за дълготрайно и ефективно партньорство, също така той генерира резултати, които могат да бъдат използвани от всички преки и непреки участници и след приключване на дейностите по мобилността. Той ще спомогне за усвояване на добри практики в професионалното обучение и обмяната на опит и ще доведе до създаване на по-качествена образователна среда. Резултатите от проекта ще помогнат за изграждане на устойчиви стратегии за интернационализация и реализиране на Стратегията за развитие, убедени са в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“.

Подобни новини

Back to top button