ОбразованиеСтраната

МОН финансира пътувания на ученици от 400 училища до национални обекти

Общо 27 099 ученици от 400 училища от цялата страна ще бъдат включени в Националната програма „България – образователни маршрути“.

Това е нов модул от програмата и е насочен към провеждането на образователни маршрути с цел активно учене и извън училище.

Всеки ученик може да бъде включен в група един път за периода на изпълнение на програмата по тематичните направления: история и археология; география и икономика; биология, биоразнообразие и екология; изкуства, архитектура и литература; етнография, фолклор и занаяти, за да се даде възможност за участие на повече ученици.

Модулът предвижда провеждането на образователни маршрути с продължителност от 2 до 5 дни до обекти по избор от одобрен списък от МОН, както и други обекти по избор на училищата в съответствие с техните образователни интереси и специфика. 

Бенефициенти на средствата по модула са държавни, общински, частни и духовни училища, както и български държавни училища в чужбина и български неделни училища в чужбина, подпомагани от МОН.

По програмата са осигурени над 13 млн. лв. финансиране като оценката се извършва по реда на постъпване на заявленията от училищата, чрез платформите ischools.mon.bg – за училищата в страната и world.mon.bg – за българските държавни и неделни училища.

Констатиран е голям интерес от страна на училищата, които са допустими бенефициенти по програмата, което води до невъзможност за одобряване на всички предложения предвид утвърдения финансовия ресурс. Следва да се отбележи, че по програмата са били предвидени над 22 млн. лв. финансиране. При окончателното одобрение на програмата от служебното правителство, средствата са били намалени с около 40%.

Във връзка с разпространена по-рано вчера позиция на Обединение „Бъдеще за туризма”, МОН подчертава, че всички класирани проекти ще бъдат финансирани. Списъкът с одобрените училища е публичен и е достъпен на сайта на МОН.

Подобни новини

Back to top button