БизнесПазар на трудаСоциални

Лек спад бележи безработицата в Плевен през юни

В края на месец юни 2023 г. регистрираните безработни в Бюро по труда Плевен са 2163, като спрямо месец май се отчита леко намалениe, с 0,1%, или с 37 лица по-малко.

Равнището на регистрираната безработица в ДБТ – Плевен е 4,3% , което е по-малко от средното за страната – 5 процентни пункта. В сравнение със същия месец  на   2022 г. стойността на този показател е приблизително на това ниво.

Регистрираните безработни младежи до 29 г. включително са 298, а продължително безработни лица /с над 12 месечна регистрация/ – 566. Започналите работа през изминалия месец са 256, като на първичен пазар са 234 и 22 са устроени на субсидирани от Агенцията по заетостта работни места. Отпадналите от регистрация по различни причини са 98 лица.

Заявените свободни работни места през месеца са 139, а общо обявените са 317, като  се търсят работници за почти всички икономически сфери.

Актуална информация за обявени свободни работни места, мерки и програми в помощ на работодатели, курсове и обучения  можете да намерите на сайта на Агенция по заетостта Агенция по заетостта | Агенция по заетостта (government.bg), на електронното табло в дирекцията, както и на фейсбук страница на бюрото: https://www.facebook.com/Дирекция-Бюро-по-труда-Плевен-105441275576789 .

Дирекция „Бюро по труда“ – Плевен продължава набирането на кандидати за професионално обучение и ключови компетентности в Бъгаро-Германския център за професионално обучение. За повече информация посетете сайта на  БГЦПО Плевен, раздел „Курсове“:  ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен | курсове за професионално обучение (bgcpo.bg).

Подобни новини

Back to top button