ОбществоПолитика

Предложение за продажба на хотел „Сторгозия“ влиза за обсъждане в комисии в Общински съвет – Плевен

Предложение за продажба чрез публичен търг на хотел „Сторгозия“ влиза за обсъждане този месец в две от постоянните комисии на Общински съвет (ОбС) – Плевен. Преди да бъде разгледана в редовно заседание на местния парламент, точката ще бъде представена в Постоянната комисия по бюджет и финансова политика и комисията по общинска собственост и инвестиционна политика, гласи резолюция на председателя на ОбС – Плевен Мартин Митев.

Община Плевен е собственик на имота – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в масивна панелна сграда, построена през 1985 г. Хотелът е с разгърната застроена площ 5500.98 кв.м, състои се от осем етажа, заедно с прилежащи части – мази. В предложението за продажба, внесено в Общинския съвет се посочва, че на хотел „Сторгозия“ е включен в приетата от местния парламент Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Плевен за 2023 г., в раздел III, точка Б. „Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде”. За имота има изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, която възлиза на 1 546 100,00 (един милион петстотин четиридесет и шест хиляди и сто) лева без ДДС. Предложеният размер на депозита е от 10 до 20 на сто от размера на първоначалната цена.

Относно състоянието на хотела към 30.06.2023 г., в приложената пазарна оценка се посочва следното: Хотелът не функционира и е с контрол за достъп – нощем е с жива охрана, а през деня заключен и е със СОД. Довършителните работи не са подменяни от построяването му. Подовите настилки по коридорите са с мраморни плочи в приемния блок и мозаечни плочи по етажите. В коридорите на хотелските стаи подът е с балатум, в стаите е с мокет или балатум, в санитарните възли – стар теракот.

Хотелът е захранен с ток, ВиК инсталация и отопление от ТЕЦ. Инсталациите са амортизирани и е необходимо основно подновяване. Отоплението от ТЕЦ отдавна не функционира. В някои стаи радиаторите са свалени, а останалите – корозирали. Същото се отнася и за тръбите на водопровода и канализацията. В почти всички санитарни възли се наблюдава теч по тавана и стените.

Състоянието на приемния блок е сравнително добро, но се нуждае от осъвременяване на покритията – под, стени, таван и подмяна на дограма и инсталации. Няма течове по тавана.

Състоянието на хотелските стаи е сравнително добро, защото стаите периодично са били използвани, ремонтирани и обновявани, но всички се нуждаят от подновяване на довършителните работи, основна подмяна на ВиК тръбите и ел. кабелите, смяна да дървената дограма, основна подмяна на тръби и радиатори от отоплителната инсталация. В някои стаи има стари климатици.

Последните два етажа на хотела и осмия етаж на блок Б са в изключително лошо състояние – почти всички врати на стаите са разбити и не се заключват, на последния етаж следите от течове по тавана са силно изразени.

Евентуалната бъдеща продажба на хотела не засяга разположеният в едното крило на сградата Център за настаняване от семеен тип. Той е с отделен акт за собственост и не е предмет на продажба. Предстои насрочване на дати за заседанията на Постоянната комисия по бюджет и финансова политика и комисията по общинска собственост и инвестиционна политика.

Подобни новини

Back to top button