ОбществоПолитикаПраво

Удължава се срокът по процедурите за подбор на съдебни заседатели в Плевен

С решение на Временната комисията към Общински съвет – Плевен по процедурите за подбор на съдебни заседатели за Районен съд – Плевен и Окръжен съд – Плевен, срокът за прием на документи на кандидатите се удължава до 31 юли 2023 г. /включително/. Документите се примат в деловодството на Общинския съвет /сградата на Община Плевен, ет. 2, ст. 35/.

От Комисията припомнят условията за кандидатстване:

Съгласно Закона за съдебната власт кандидати могат да бъдат дееспособни български граждани на възраст от 21 до 68 години, както и да отговарят на редица други изисквания, посочени в Закона. Документите, които се подават, са:

– заявление за кандидатстване за съдебен заседател (по образец)

– декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (по образец);

– декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ  (по образец);

– писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (по образец);

– данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (по образец).

– подробна автобиография, подписана от кандидата;

– нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

– медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

– мотивационно писмо;

– документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Всички приложения могат да се изтеглят от интернет страницата на ОбС – Плевен:

Всички документи могат да бъдат получени и на хартиен носител от Пропуски – информация на Община Плевен /пл.“Възраждане“ №2/.

Подобни новини

Back to top button