PR и реклама - НПООбразованиеСветаТуризъм

ПГРТО отчете успешно реализиран проект по програма ЕРАЗЪМ+

Приключиха основните дейности на екипите от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване (ПГРТО) в Плевен по реализирането на ПРОЕКТ № 2022-1-BG01-KA121-VET-000061097, Акредитационен код: 2021-1-BG01-KA120-VET-000046910, финансиран по Програма „Еразъм+” на Европейския съюз, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение“.
Проектът се реализира от ПГРТО – Плевен и италианския партньор – SISTEMA TURISMO. Мобилностите по проекта се проведоха в Римини, Италия, с участието на две целеви групи – ученици и учители. На 14 юли 2023 година в гимназията се състоя заключително събитие по проекта, на което бенефициерите от двете групи представиха своето участие чрез споделяне на интересни видео презентации. Гости на събитието бяха заместник-директорите Анелия Атанасова и Правда Трифонова от ПГЕХТ „Асен Златаров“ и Юлияна Ненова – зам. директор в ПГТ „Проф. Цветан Лазаров“ – Плевен, учители и родители.

В първата мобилност участваха двама представители на ръководството на гимназията, педагогическият съветник и петима учители. В рамките на 7 дни те се запознаха с образователната система на Италия, с организацията на учебния процес, форми и методи на оценяване, ролята на бизнеса при структуриране на учебните планове и програми. Също така те почерпиха от италианския опит в обучаването на ученици в професионалните гимназии и в центровете за придобиване на професионална квалификация. Осъществиха и професионална визита във Фондация EN.A.I.P. ZAVATTA – професионален център за обучение на младежи от 16 до 18 години и за по-възрастни със специални образователни потребности. Посетиха също и ресторант със звезда „Мишлен“ Abocar due cucine и ресторант с традиционна италианска кухня Osteria Tiresia. Учителите споделиха, че са много доволни от участието си в мобилността и от възможността да се срещнат със свой италиански колега – Джована Бали, която преподава математика в местна професионална гимназия. С нея са разговаряли за проблемите на образованието в Италия и в България, за трудностите при включването на деца със специални образователни потребности в образователния процес и за различните методи и подходи при тяхното обучение.
Втората мобилност беше осъществена от 16 ученици и двама придружаващи учители. Учениците от професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“ и професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“, положиха двуседмична практика във фирми от ресторантьорския бизнес в Римини и Ричоне. Проектът бе насочен към практическото обучение в реална работна среда на гимназистите от 9, 10 и 11 клас. Стажантите демонстрираха добри професионални умения, изключителен интерес към новостите, които им предостави навлизането в чуждата кулинарна култура, и чудесна работа в екип. За заключителното събитие те бяха подготвили интересно видео, в което всеки един от тях споделя своите впечатления и придобити ползи от участието си в мобилността.
Част от дейностите по мобилността беше и осъществената културна програма – обиколка на историческите забележителности на Римини, посещение на Република Сан Марино, а за учениците и образователна и забавна разходка сред най-знаковите места в емблематичния парк Italia in miniatura („Италия в миниатюри“).
Дейностите и на двете групи са свързани с придобиване на международен опит и надграждане на професионалните умения и компетенции, с европейско качество на професионалната подготовка и конкурентоспособност на подготвяните специалисти, с умения за учене през целия живот.
Докосването до друга култура, общуването с експерти и местни хора ни кара да се чувстваме част от Европа. Опитът, натрупан в Италия, разшири нашия мироглед и ни дава самочувствие и мотивация за усъвършенстване и повишаване на квалификацията ни, за работа за постигане на европейско ниво на образованието и обучението в професионалната ни гимназия.

Подобни новини

Back to top button