Без категория

Плевен ще кандидатства с проект за техническа помощ за зоопарк „Кайлъка“

Общинският съвет на Плевен даде съгласие Община Плевен да кандидатства с проектно предложение „Техническа помощ за инвестиции в Зоологическа градина „Зоопарк „Кайлъка“ – Плевен“, финансирано по Програма „Околна среда“ 2021-2027, процедура „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“. Със същото решение съветниците приеха при възникнала необходимост по време на изпълнение на проектното предложение, в т.ч. разходи, които не се финансират по процедурата, да се използват бюджетни средства на Община Плевен под формата на временен безлихвен заем.

С писмо от Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ информират Общината за стартиране на процедурата за техническа подкрепа на общинските зоологически градини чрез Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Помощта цели да подпомогне разработването на проектни предложения и последващото финансиране на инвестиционни проекти. Максималната безвъзмездна финансова техническа помощ за проектно предложение е до 200 000 лева с ДДС, в което се включват всички преки и непреки разходи. Процедурата за техническа подкрепа на общинските зоологически градини по програма „Околна среда“ 2021-2027 г. е насочена към запазване на биоразнообразието и консервацията на защитени видове. Изискуемият документ за кандидатстване, потвърждаващ и доказващ намеренията на кандидата, е решение на Общинския съвет.

След изпълнение на настоящото проектно предложение, Община Плевен в партньорство със „Зоопарк „Кайлъка“ планира да кандидатства с инвестиционен проект към програма „Околна среда“ 2021-2027 г., компонент „Биоразнообразие“, с който ще се състезава на конкурентен принцип за 52 460 384.00 лв. за петте региона (Северен централен, Северозападен, Североизточен, Южен централен и Югоизточен регион).

Зоопарк „Кайлъка“ е създаден през 1956 г., първоначално с местообитания за птици и тревопасни, а на по-късен етап през 1963 г. е създадено и местообитание за мечки. През годините са изградени и други сгради и съоръжения за битуване и за други видове животни. С договор от 22.01.2021 г. Защитена местност Кайлъка е предоставена безвъзмездно за управление на Община Плевен. Зоологическата градина попада в обхвата на Защитена местност Кайлъка и е публична държавна собственост съгласно Акт №4910 от 14.04.2010 г.

Съгласно решение от март 2005 година на Общински съвет – Плевен, зоопаркът е предоставен за управление на общинското предприятие „Акварел“.

Подобни новини

Back to top button