БизнесЖивотновъдствоСтраната

До 31 август кандидатите по интервенциите в пчеларството могат да извършват разходите си

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) напомня на кандидатите по интервенциите в сектора на пчеларството, че срокът за извършване на разходите по приема за финансовата 2023 година е до 31 август.

Съгласно обявена за обществено обсъждане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството, е предвидено удължаване на срока за подаване на заявление за плащане до 30 септември 2023 г.

По осъществения прием в периода 17-26 юли 2023 г. са подадени 1365 заявления за подпомагане през системата за електронни услуги (СЕУ), като за всички кандидати има осигурен бюджет. След извършване на административните проверки на одобрените кандидати ще бъде предложен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по интервенциите от стратегическия план за развитие на земеделието за периода 2023-2027 година в сектор „Пчеларство“.

Подобни новини

Back to top button