PR и реклама - НПООбразованиеСтраната

ПГРТО – Плевен отчете като ползотворно участието си в НП „Иновации в действие“ за 2022/2023 учебна година

През учебната 2022/2023 година Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен успешно се включи в НП „Иновации в действие“, Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“.
Като иновативно училище сключихме партньорски договори за сътрудничество по НП „Иновации в действие“ с иновативно училище – Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ – Благоевград и с неиновативно училище – Професионална техническа гимназия „Симеон Велики“ – Велики Преслав.
Целите на нашето участие в програмата бяха да се запознаем с развитието на иновационните процеси в училището, което ще посетим, да наблюдаваме иновативни уроци и да участваме активно в дискутирането с нашите партньори на значението на иновациите, които прилагат, за постиженията на учениците и за засилване на интереса им към учебния процес, да почерпим от методическия опит на педагогическите специалисти, осъществяващи иновацията. Като домакини на мобилност да представим иновативни уроци и иновативни подходи при осъществяване на учебно-възпитателния процес в нашето училище.


В периода от 10 до 12 май 2023 година ПГРТО – Плевен участва в домакинска среща по НП “Иновации в действие”, Модул 1 “Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата” в Благоевград. Домакин на мобилността беше Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ в града. Шестима учители и двама ученици от нашата гимназия се включиха в поредица от дейности, насочени към обмяна на ефективни практики в областта на образователните иновации, които да повишат мотивацията за учене и резултатите от обучение на учениците. Директори, учители и ученици от три училища партньори – ПГРТО – Плевен, ПТГ „Симеон Велики“ – Велики Преслав и НПГ „Димитър Талев“ – Гоце Делчев имаха възможност да се запознаят с иновативните програми за обучение на домакините.
Наблюдавахме иновативен комбиниран урок по латински език и анатомия и физиология на тема „Рентгенография и лечение в денталната практика“ с активното участие на ученици от специалност „Асистент на лекар по дентална медицина“ и демонстрационен и опознавателен урок по география и икономика и нови техники на готвене с учениците от специалност „Кетъринг“, които бяха подготвили специална изненада за гостите – добърска боб чорба, очаровала всички посетители на урока.
Същевременно гимназията беше домакин и на Регионален образователен форум “Иновацията започва с теб“ за представяне на иновативни проекти и обмен на добри практики на различни училища от Югозападния регион, включващ областите Благоевград, Перник, Кюстендил, София град и София област.
От 7 до 9 юни 2023 година ПГРТО – Плевен като домакин на втората мобилност посрещна иновативните екипи на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ – Благоевград и Професионална техническа гимназия „Симеон Велики“ – Велики Преслав.
Мобилността бе открита в Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев” от директора на гимназията госпожа Невена Арабаджиева с представяне на нашите иновативните програми за обучение и с кратка музикална програма – поздрав към всички участници в събитието от учениците от 11б клас Виктория Пачева и Блажо Костов.
В следващите два дни за гостуващите екипи бе организирана наситена с разнообразни събития програма. По време на визитата, изпълнена с много емоционални моменти и обмен на добри практики, бяха представени два открити интердисциплинарни урока.
На 8 юни в залата за кетърингови събития и презентации на учебна база „Орион“ се проведе интердисциплинарен урок „Етюди от Северняшката фолклорна област“, съчетаващ елементи от общообразователна и професионална подготовка в професионално направление „Ресторантьорство“. Учениците от 9 и 10 клас под ръководството на своите преподаватели Искра Иванова и Емилия Първанова представиха по впечатляващ начин традициите и обичаите на своя роден край, свързани с обредния календар от Коледа до Гергьовден. Девойките бяха приготвили обредни хлябове по семейна рецепта. Гостите на интердисциплинарния урок с интерес наблюдаваха демонстрацията на декантиране на вино, изпълнена по виртуозен начин от учителя по сервиране и барманство Силвия Златанова. Урокът приключи в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“, където лично заместник-директорът на музея госпожа Мария Монова изнесе впечатляваща беседа за създаването на Панорамата и за историческите събития, свързани с нея. На финала на посещението имахме възможност да се насладим на концерт-спектакъл на Северняшкия ансамбъл „Иван Вълев“.
Атрактивно и забавно беше посещението на иновативните екипи в енотеката на ПГ по лозарство и винарство „Александър Стамболийски“, в която се намира най-старата колекция от български вина. След изчерпателната лекция на директора на гимназията и главния технолог по вината последва опияняваща от вкусове дегустация.
Мобилността приключи на 9 юни с иновативен интердисциплинарен урок по литература и право на тема „Грешна беше тая жена, но беше хубава.“ – литературата и правото в двубой за Албена.“ Като част от урока бе представен късометражен филм по разказа „Албена“ на Йордан Йовков, заснет от ученици от 9 и 10 клас и техния учител по български език и литература Ивелина Генова. Гимназистите, участници във филма, са и членове на клуб „Визуални изкуства“. Те сами бяха екранизирали събитията, отразени в разказа, показвайки своя прочит на творбата на Йордан Йовкови, и влязоха в ролите на главните действащи лица.
Втората част на урока представи симулативен съдебен процес по разказа „Албена“ с участието на ученици от 11б клас, специалност „Съдебна администрация“, ръководени от своя учител по право Габриела Григорова. Съдия по делото бе председателят на Районен съд – Плевен Вера Найденова. Подсъдимите Албена и Нягул бяха доведени под стража и с белезници от двама служители на ОЗ „Охрана“ – Плевен, което още повече впечатли публиката и придаде усещане за достоверност и реалистичност на наказателния процес. Той беше подготвен предварително, като за целта бе изготвен обвинителен акт, протокол от проведеното съдебно заседание, както и осъдителна присъда. Учениците влязоха в ролите на прокурор, защитник, подсъдими, съдебни заседатели, съдебен секретар и член-съдия, като председател на състава бе съдия Вера Найденова. След прочитане на осъдителната присъда, подсъдимите бяха изведени, отново с белезници. След края на процеса всички присъстващи попълниха анкета, с която изразиха своя морален вот по отношение на виновността на Албена.
Оценяваме участието си в мобилностите по НП „Иновации в действие“, Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“ като изключително полезно и плодотворно. С колегите от партньорските училища по проекта създадохме своеобразен иновативен екип на основата на взаимното доверие, приятелство и възхищение от постигнатите успехи в осъществяването на иновативните проекти и от високото ниво на професионализъм, демонстриран по време на двете мобилности.

Подобни новини

Back to top button