ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

ОбС – Плевен заседава извънредно на 24 август за създаване на МИГ в 5 села

Общински съвет – Плевен, се събира за извънредно заседание този четвъртък – 24 август, от 17.00 часа в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова“. Дневният ред на сесията включва една точка: Предложение относно даване на съгласие за участие на Община Плевен чрез 5 от населените места, съставни на общината (с. Бръшляница, с. Буковлък, с. Върбица, с. Опанец и с. Ясен в рамките на административните им граници) като учредител на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза – Местна инициативна група на територията на община Гулянци и посочените населени места от община Плевен. Вносител на предложението е кметът Георг Спартански.

Със свое решение от юни 2022 г. съветниците дадоха съгласие за участие на Община Плевен в местно партньорство за подготовка и подаване на заявление за кандидатстване и реализиране на съвместни дейности и отговорности по проект по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), с цел създаване на Местна инициативна група, както и разработване на Стратегия за местно развитие. Инициативата обхваща всички населени места на община Гулянци и петте населени места в община Плевен. В изпълнение на взетото решение и в съответствие с изискванията за кандидатстване е сключено споразумение за партньорство с Община Гулянци – водещ партньор по проекта, както и с други партньори в инициативата. Предприети са и други последващи действия. Като резултат от изпълнението на дейностите следва да бъде учредена Местна инициативна група на територията на община Гулянци и населените места, съставни на община Плевен – селата Бръшляница, Буковлък, Върбица, Опанец и Ясен. За участието на Община Плевен като учредител на сдружението, както и за определяне представител в него, е необходимо решение на Общинския съвет.

Подобни новини

Back to top button