БизнесСтроителство

От „Инжстрой“ ремонтират улица „Брацигово“

Дейности по основен ремонт на ул. „Брацигово” са заложени в графика на фирмата изпълнител „Инжстрой” ЕООД за тази седмица. Целта е да се подобри технико-експлоатационната характеристика на улицата. Ще се изградят бордюри и тротоари, ще бъде положена стабилна основа, която ще бъде асфалтирана. Предвижда се поставяне на вертикална и хоризонтална пътна маркировка.

Текущите ремонти по уличната и пътната инфраструктура на територията на Плевен продължат с изкърпване на асфалтова настилка на ул. „Индустриална”, рехабилитация и поддръжка на републиканските пътища в границите на града по споразумителен протокол с Агенция пътна инфраструктура.

Подобни новини

Back to top button