БизнесСтроителствоУслуги

Вървят текущи ремонти на основни улици в Плевен

Текущите ремонти на уличната и  пътната инфраструктура в Плевен за периода 28 август- 01 септември   продължат с изкърпване на асфалтова настилка по бул. „Европа”, бул. „Хр.Ботев”, бул. „Русе” и на улиците „Карлово” и „Климент Охридски”,  също рехабилитация и поддръжка на републиканските пътища в границите на града по споразумителен протокол с Агенция пътна инфраструктура. Предстои подновяване на маркировката на пешеходните пътеки по бул. „Русе” и бул. Хр.Ботев”.

Основният  ремонт на ул. „Брацигово” напредва, дейностите по реконструкцията са  заложени в графика  на фирмата изпълнител „Инжстрой” ЕООД за тази седмица. Започна изграждането на уличното осветление в ремонтирания участък  на ул. „Кара Колю”, което се очаква се да приключи до 15 дни.

Подобни новини

Back to top button